Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.678
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo międzysektorowe w procesie rewitalizacji dzielnicy Biskupice w Zabrzu – doświadczenia programu URBACT II

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Miasto Zabrze w latach 2008 – 2011 uczestniczyło w międzynarodowym projekcie CoNet w ramach programu URBACT II. 

W trakcie projektu powołano w mieście Lokalną Grupę Wsparcia do  wspólnego wypracowania i realizacji Lokalnego Planu Działania dla dzielnicy Biskupice.  Podczas projektu CoNet URBACT II została zainicjowana współpraca międzysektorowa i Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji- Małgorzaty Bombelka z członkami Programu Aktywności Lokalnej, celem realizacji działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców w zdegradowanych przestrzeniach dzielnicy.

W ramach poprawy standardów mieszkań i terenów przyległych wokół budynków wykonano prace remontowo-budowlane, w tym uwzględniono osoby niepełnosprawne, mieszkania socjalne i chronione. W obszarach zdegradowanych w ramach rekultywacji terenów dzielnicy w rejonie rzeki Bytomki zaplanowano przedsięwzięcia pozwalające na wykonanie prac pielęgnacyjnych, usuniecie dzikich składowisk odpadów oraz w perspektywie wyznaczenie miejsc wypoczynku, ścieżek i tras rowerowych.  Podczas organizowanych warsztatów prezentacji koncepcji architektoniczno-urbanistycznych modernizacji wybranych obszarów na terenie dzielnicy Biskupice zachęcano mieszkańców  do wspólnego kreowania  nowej jakość przestrzeni.  Celem kształtowania ładu przestrzennego w  Biskupicach przystąpiono do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Borsig.  W zakresie aktywizacji mieszkańców i przywrócenia do pracy kontynuuje się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne i społeczno-edukacyjne. W dzielnicy pozytywne wzorce życia promuje się dzięki rozwojowi imprez kulturalnych.  W kolejnych latach efekt pojektu CoNet, to spektrum wielu działań, w tym na rzecz obchodów 770- lecia Biskupic. W 2014r. zwieńczeniem jubileuszu 770- lecia istnienia najstarszej dzielnicy Zabrza stał się album „ NASZE BISKUPICE”.

Realizowany program rewitalizacji wpływa na przekształcenie przestrzeni dzielnicy Zabrze- Biskupice z formuły związanej z przemysłem, w dzielnicę poprzemysłową, społeczeństwa informacyjnego, świadomego przyszłych wyzwań i możliwości. Kluczowym argumentem dla Miasta do kontynuowania szeroko zakrojonej strategii zrównoważonego rozwoju dzielnicy są jego Interesariusze, aktywnie biorący udział w przygotowaniu i realizacji Lokalnego Planu Działania Dla Dzielnicy- Biskupice. Czołowymi Interesariuszami są: Stowarzyszenie Nasze Biskupice, Rada Dzielnicy Biskupice, Klub „Gwarek Zabrze”, Miejska Biblioteka Publiczna- Filia 2, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/PAL, Stowarzyszenie „Nasza Szkoła – Nasz Dom”, Parafia , Miejski Ośrodek Kultury, Placówki Oświaty i in.

Przedstawione działania z pewnością nie wyczerpują wszystkich podjętych kroków Miasta Zabrze i kluczowych Interesariuszy na rzecz zwiększenia atrakcyjności dla mieszkańców. To także dążenie do przyjaznego klimatu dla inwestorów i osób, które zamierzają związać swoje plany na dłużej z dzielnicą Biskupice.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-12-31
Data aktualizacji:  2015-01-08

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Zabrze
Powiat:  Zabrze
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-800 Zabrze
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Zabrze
Ulica:  Powstańców Śląskich 5-7
Telefon:  32 3733580
Wirtyna internetowa:  http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalne-plany-dzialania/dzielnica-biskupice
Liczba mieszkańców:  11.000
Osoby kontaktowe:   Małgorzata Bombelka
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych