Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.594
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Rzeka spoiwem partnerstwa obszarów pozbawionych silnych ośrodków wzrostu - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (dalej także: Związek) stanowi przykład wieloletniego partnerstwa samorządowego stopniowo rozszerzającego zakres swojej działalności wraz ze wzrostem poczucia identyfikacji partnerów Związku z jego misją oraz budowaniem bazy doświadczeń w realizacji kolejnych projektów. Związek został zawiązany w 1992 roku. Obecnie należą do niego 22 gminy. Obszar działania Związku liczy 3.800 km kwadratowych i jest zamieszkały przez ponad 252 tys. mieszkańców, przy czym ponad połowa z nich zamieszkuje teren trzech największych miast Związku. Struktura podmiotowa Związku jest zróżnicowana. Wśród członków Związku są trzy miasta: Kołobrzeg, Białogard, Szczecinek. Do związku należy też osiem gmin miejsko-wiejskich: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Karlino, Tychowo, Gościno, Połczyn Zdrój, a także jedenaście gmin wiejskich: Białogard, Biesiekierz, Dygowa, Grzmiąca, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze,  Szczecinek, Ustronie Morskie. Gminy zrzeszone w Związku zajmują znaczny obszar należący do 5 powiatów: Szczecineckiego, Świdwińskiego, Białogardzkiego, Kołobrzeskiego i Koszalińskiego. Jest to duża część wschodniej części Województwa Zachodnio-Pomorskiego ciągnąca się od jego południowej granicy aż do wybrzeża Bałtyku. W Karlinie mieści się  siedziba Związku.

Związek reprezentuje specyficzny rodzaj obszaru funkcjonalnego, którego rdzeń stanowi dorzecze rzeki Parsęty. W dorzeczu leży 20 gmin, w tym 18 zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Do Związku należą również trzy gminy leżące częściowo w dorzeczu Regi i jedna z pasa przymorskiego (Ustronie Morskie). Większość terenu działania Związku jest objęta ochroną jako obszary Natura 2000 Dorzecze Parsęty. Południową część gmin Połczyn Zdrój i Barwice stanowi przy tym obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Uwarunkowania środowiskowe, a także typowe problemy społeczno-gospodarcze dla obszarów pozbawionych silnych ośrodków wzrostu w postaci miasta centralnego o znaczeniu regionalnym ukształtowały misję zawiązanego w latach 90. Związku. Głównym celem działalności Związku jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz promocją regionu. Duża otwartość i elastyczność Związku oraz umiejętność czerpania przez jego stałą kadrę wniosków ze zdobytych doświadczeń są kluczem trwałości Związku oraz jego sukcesów. Związek stanowi wzorcowy przykład partnerstwa efektywnie wykorzystującego dostępne możliwości finansowania przedsięwzięć z wykorzystaniem mechanizmów finansowania zewnętrznego, o czym świadczy realizacja niebagatelnej liczby ponad 50 projektów przez Związek lub przy udziale Związku.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-04-29
Data aktualizacji:  2014-12-17

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Karlino
Powiat:  białogrodzki
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  78-230 Karlino
Jednostka wdrażająca:  Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Ulica:  Szymanowskiego 17
Telefon:  94 3117247
Wirtyna internetowa:  ic@parseta.org.pl
Liczba mieszkańców:  252.000
Osoby kontaktowe:  Iwona Czernic
 Dyrektor Biura Związku
 tel. 696 085442

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych