Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.616
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Porozumienie 17 powiatów woj. pomorskiego zostało zawarte w lipcu 2010 roku, a jego powstanie poprzedzone zostało blisko rocznym okresem przygotowań i dyskusji nad zasadnością i potrzebą powołania tego typu struktury. Pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach porozumienia było dokładne określenie celów i kierunków działań. Do końca 2010 roku została opracowana Strategia SAGiK, która formalnie została przyjęta przez Partnerów Programu 11 lipca 2011 roku. W strategii określona została diagnoza stanu funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej i na tej podstawie wyznaczone zostały cele i kierunki działania oraz sposoby ich realizacji. Ogólne cele i kierunki wyznaczone zostały w horyzoncie długoterminowym, na najbliższe 20 lat, natomiast szczegółowe działania rozpisane zostały w horyzoncie krótkoterminowym, na najbliższe 5 lat. Podstawowym celem działań Projektu jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe cele to: ujednolicenie działania administracji w poszczególnych powiatach, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami. Realizowany już ponad 3 lata Projekt przynosi wymierne efekty i zdobywa nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale coraz więcej zwolenników.        

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-06-12
Data aktualizacji:  2015-01-08

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Wejherowo
Powiat:  wejherowski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  84-200 Wejherowo
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Ulica:  3 Maja 4
Telefon:  58 5729439
 58 5729460
Wirtyna internetowa:  www.sagik.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Gabriela Lisius
 Kierownik Programu SAGiK
 tel. (58) 572-9400

 Adam Klimek
 Kierownik Biura SAGiK
 tel. 601-830-740

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych