Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.831
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Nowosądecka Akademia Samorządowa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich jest jednostką  organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego wydzieloną ze struktur Starostwa Powiatowego Nowego Sącza w 2010 r. Została powołana w celu wykonywania zadań Powiatu Nowosądeckiego związanych z obsługą projektów realizowanych przez powiat i finansowanych z funduszy europejskich. Jednostka w przeważającej części finansuje swoją działalność z projektów przez siebie realizowanych.

Oprócz realizacji projektów powiatu, PCFE wspomaga gminy oraz inne instytucje z obszaru powiatu przy realizacji projektów również finansowanych ze środków Unijnych.

W skład powiatu Nowosądeckiego wchodzi 16 gmin, z czego 14 bierze udział w projektach realizowanych z przez PCFE, na zasadzie współpracy. Są to:  Gmina Chełmiec, Gmina Kamionka Wielka, Gmina Gródek nad Dunajcem, Miasto Grybów, Gmina Łososina Dolna, Gmina Nawojowa, Gmina Rytro, Gmina Grybów, Gmina Korzenna, Gmina Łabowa, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna - Piwniczna - Zdrój, Gmina Podegrodzie, Miasto i Gmina Stary Sącz.

Przy niektórych projektach do współpracy są również zapraszane instytucje sektora publicznego i pozarządowego.

Współpraca podejmowana pomiędzy PCFE a gminami z terenu powiatu skutkuje znacznym polepszeniem jakości usług publicznych lokalnych JST oraz zwiększeniem efektywności przy realizacji projektów unijnych.

Od początku swojej działalności w 2010 r. Centrum zrealizowało 23 projekty a obecnie wdraża kolejnych 10.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-06-12
Data aktualizacji:  2015-01-08

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Nowy Sącz
Powiat:  nowosądecki
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  33-300 Nowy Sącz
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
Ulica:  Kościuszki 3
Telefon:  18 2621892
 18 2622707
Wirtyna internetowa:  www.pcfe.powiat-ns.pl
Adres e@mail:  sekretariat@pcfe.powiat-ns.pl
Liczba mieszkańców:  209.000
Osoby kontaktowe:  Monika Bochenek
 Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich
 tel. 18 2622707, 18 4432130
 e@mail: mbochenek@pcfe.powiat-ns.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych