Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.582
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) jest przykładem organizacji powstałej w wyniku prowadzenia współpracy międzygminnej na terenach wiejskich, przy wsparciu środków unijnych, z Osi 4 PROW. Partnerstwo powstało z inicjatywy gmin położonych w bliskiej odległości  południowo-wschodnich obrzeży miasta Krakowa.

Założeniem przyjętym w LGD „Dolina Raby"  było podjęcie wysiłku w celu wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego gmin przy maksymalnym rozpoznaniu i wykorzystaniu lokalnych zasobów społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz przy skorzystaniu z bezpośredniego sąsiedztwa Krakowa.Partnerstwo ma charakter  trójsektorowy, skupia obecnie 83 członków zwyczajnych, w tym 17 osób prawnych i 66 osób fizycznych.

Sektor publiczny reprezentują gminy: Gdów, Biskupice (powiat Wielicki), Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina (powiat Bocheński) oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu, Centrum Kultury Gminy Łapanów, Centrum Kultury w Gdowie.

Struktura organizacyjna LGD od samego początku zakładała pełną reprezentatywność lokalnych podmiotów zainteresowanych współpracą. Dzięki zgodnej współpracy zrealizowano szereg projektów wspomagających  przedsiębiorczość społeczności lokalnej, poprawiono rozpoznawalność obszaru i rozwinięto znacznie różnorodną ofertę turystyczną.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-06-12
Data aktualizacji:  2015-01-08

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Łapanów
Powiat:  wielicki, bocheński
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-742 Sobolów
Jednostka wdrażająca:   Stowarzyszenie międzygminne - Lokalna Grupa Działania
Ulica:  ul. Chrostowa 1A
Wirtyna internetowa:  http://dolinaraby.pl/
Adres e@mail:  biuro@dolinaraby.pl
Liczba mieszkańców:  55.514
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Kwatera
 Prezes/Kierownik Biura
 tel. 14 685 44 44
 e@mail: kwatera@onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych