Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.535
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo wobec procesów suburbanizacji gmin podmiejskich - Związek Celowy Gmin MG- 6

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Związek Celowy Gmin MG-6 został zawiązany przez 6 JST i zarejestrowany  w grudniu 1999. w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej.

W skład Związku wchodzą następujące gminy: 1) Bogdaniec; 2) Deszczno; 3) Gorzów Wlkp.; 4) Kłodawa; 5) Lubiszyn; 6) Santok. Związek obejmuje geograficznie obszar funkcjonalny składający się z Gorzowa Wlkp. i 5 otaczających miasto gmin wiejskich

Siedzibą Związku Celowego Gmin stał się Gorzów Wlkp., faktyczny jego lider.

Związek posiada, kilkakrotnie modyfikowany, Statut, aktualny jest zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 26 kwietnia 2012 r. poz. 934. Dostępny też na stronie www. Związku. Współpraca w ramach MG-6 jest przykładem dobrego wykorzystania prawnej formuły związku celowego gmin, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne ww. ustawy (art. 64-73a).  Współpraca od początku i do dziś koncentruje się wokół głównych kwestii infrastruktury komunalnej i usług publicznych, takich jak: kanalizacja i wodociągi, gospodarka odpadami, transport publiczny, remonty i utrzymanie dróg. Związek sukcesywnie poszerza zakres współpracy na kolejne obszary zadań administracji publicznej. Relacje w nim są partnerskie i co ciekawe przynoszą najwięcej korzyści mniejszym partnerom -samorządom gmin wiejskich, choć nie brak napięć i różnic interesów.  Współpraca Związku oparta jest też o rzetelną analizę potrzeb i możliwości poszczególnych Partnerów i rzeczywistych funkcjonalnych relacji między nimi. Działanie tej struktury pokazuje też jak można efektywnie  rozwiązywać problemu związane z „niekontrolowanymi" procesami suburbanizacji  gmin podmiejskich oraz wykorzystać struktury i doświadczenia do potrzeb  bieżących programów (np. ZIT).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-06-12
Data aktualizacji:  2015-01-08

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gorzów Wlkp
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-400 Gorzó Wlkp
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Sikorskiego 3-4
Telefon:  95 7355596
Wirtyna internetowa:  www.gorzow.pl
 www.zcg.net.pl
Adres e@mail:  sekretariat1@um.gorzow.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Kamila Kozłowska
 Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa
 e@mail: kozlowska@um.gorzow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych