Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.867
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego  - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości działa od 2004 roku, szczególnie w zakresie promocji, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej i integracji społeczności lokalnej, a także obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu. Jest kontynuatorką porozumienia komunalnego, powstałego w latach 90-tych w ramach zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie aktywizacji gospodarczej. Wtedy to sąsiadujące ze sobą gminy podjęły decyzję o współpracy, która początkowo polegała na realizacji zadań z zakresu promocji gmin. Od 20 lat, zmieniając jedynie formę prawną, Unia wspiera rozwój społeczno-gospodarczy w regionie śremskim, podejmując różnorodne działania, których celem jest dostosowanie usług do potrzeb lokalnej przedsiębiorczości. Dziś członkami stowarzyszenia są gminy: Brodnica, Dolsk, Krobia, Książ Wlkp. i Śrem oraz Powiat Śremski.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-08-20
Data aktualizacji:  2014-12-18

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Śrem
Powiat:  śremski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-100 Śrem
Jednostka wdrażająca:  Stowarzyszenie gmin i powiatu
Ulica:  Okulickiego 3
Telefon:  61 2832704
Adres e@mail:  unia@srem.com.pl,
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Monika Bulińska
 Dyrektor Biura
 e@mail: monika@unia.srem.com.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych