Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.845
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
MOPS Bielsko-Biała

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jest to interesujący przykład współpracy podmiotów z wielu sektorów realizowany w obszarze funkcjonalnym miasta Bielsko Biała przy współpracy samego miasta oraz powiatu bielskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej zainicjował realizację projektu: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”. Jego celem jest:
• Utworzenie dokładnej mapy problemów społecznych miasta we współpracy z innymi instytucjami realizującymi polityki społeczne oraz organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w takie działania.
• Opracowanie sektorowych dokumentów programowych z zakresu miejskiej polityki społecznej i pomocy społecznej.
• Utworzenie sprawnego zintegrowanego mechanizmu (modelu) zarządzania problemów społecznych.

W tym celu na podstawie uchwały nr LXIII/1445/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2010 r. rozpoczęto realizację projektu. Główni sygnatariusze to:
•  Miasto Bielsko-Biała/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
• Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
• Powiat Bielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
oraz przedstawiciele innych sektorów biznesu, nauki oraz  miejskich organizacji pozarządowych. Dzięki wspólnej pracy osiągnięto następujące cele:
• Wdrożenie i wykorzystanie partycypacyjnego modelu tworzenia miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
• Zintegrowanie działań kilku jednostek publicznych oraz praktyczne zaangażowanie sektora profesjonalnych organizacji pozarządowych.
• Opracowanie uniwersalnego modelu (podmioty, relacje między nimi, procedury, narzędzia) współpracy międzysektorowej oraz narzędzia on-line do kompleksowego diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych w mieście.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-08-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko Biała
Powiat:  Bielsko Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko Biała
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Ulica:  Karola Miarki 11
Telefon:  33 4995600
Wirtyna internetowa:  www.kooperacjaplus.eu
 www.mops.bip.wizja.net
Adres e@mail:  sekretariat@mops.bip.wizja.net
Liczba mieszkańców:  174.370
Osoby kontaktowe:  Artur Kulas
 Koordynator Projektu
 e@mail: artur.kulas@zaradni.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych