Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.768
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Aglomeracja opolska

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


<p align="justify">Praktykę uznaje się za dobrą i godną popularyzowania ze względu na przeprowadzenie budowy partnerstwa w metodyczny sposób – od budowy podstaw zaufania, jako niezbędnego czynnika warunkującego dalsze kroki, przez wstępne porozumienie, a na instytucjonalizacji i sprawnym mechanizmie pracy operacyjnej kończąc. Partnerstwo Aglomeracji Opolskiej realizowane jest na podstawie wspólnej decyzji partnerów członków obszaru wokół miasta Opole. W procesie zawiązywania inicjatorem był prezydent miasta. Jednak po bardzo istotnym, może kluczowym, etapie informowania oraz komunikowania idei porozumienia przez wiceprezydenta miasta na sesjach rad poszczególnych gmin, nastąpił proces budowy głębszego porozumienia i trwałej współpracy. Przywiązywano uwagę do jawności i transparentności działań. Jako kluczową uznano komunikację pomiędzy partnerami. Powołano stałą radę i zespół pracowników oddelegowanych do kontaktu i prac w ramach partnerstwa. Spowodowało to osiągnięcie optymalnego składu oraz mobilności organizacyjnej partnerstwa. Partnerstwo promuje aktywnie jasną formułę komunikacji z interesariuszami, kładzie na tego typu działania szczególny nacisk. W powołanym stowarzyszeniu każdy z partnerów posiada jeden głos. Biuro stowarzyszenia zajmuje się koordynacją pracy, ale to partnerzy zajmują się wypracowaniem merytorycznym decyzji. Dzięki takiej formule organizacyjnej osiągnięto wysoki poziom mobilności partnerów - w przypadku potrzeby szybkiego działania w wybranym temacie możliwe jest zwołanie zespołów operacyjnych.</p>
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-12-06
Data aktualizacji:  2016-11-29

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Opole
Powiat:  Opole
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-301 Opole
Jednostka wdrażająca:  Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
Ulica:  Horoszkiewicza 6
Telefon:  77 5417930
Wirtyna internetowa:  www.aglomeracja-opolska.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Początek
 Dyrektor Biura Stowarzyszenia
 e@mail: krzysztof.poczatek@ao.opole.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych