Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.598
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Podkrakowski obszar funkcjonalny Blisko Krakowa, - „od kasy do współpracy” – historia budowania partnerstwa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W skład Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” wchodzi pięć gmin powiatu krakowskiego: Gmina Czernichów, Gmina Liszki, Gmina Mogilany, Gmina Skawina oraz Gmina Świątniki Górne. Obszar usytuowany jest w sąsiedztwie Krakowa, w odległości nieprzekraczającej 30 km od centrum miasta.

Gminy tworzące obecnie Podkrakowski Obszar Funkcjonalny „Blisko Krakowa” ściśle współpracują ze sobą już od kilku lat. W sposób instytucjonalny współpraca ta datuje się od roku 2007, kiedy to gminy we współpracy ze społecznością lokalną powołały stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa finansowaną ze środków PROW 2007-2013. Na bazie tej współpracy gminy tworzące LGD podejmowały się realizacji szeregu wspólnych projektów wykraczających poza obligatoryjną współpracę w ramach Stowarzyszenia.

Dobre doświadczenia tej współpracy doprowadziły w roku 2013 do uświadomienia sobie potrzeby dalszej integracji działań na obszarze współpracujących samorządów i poszerzania tej współpracy o inne JST, sektor gospodarczy, społeczny, a także naukowy. Zwieńczeniem tych zabiegów było powołanie Partnerstwa Podkrakowksiego Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” i wspólny wniosek złożony do konkursu ogłoszonego przez MRR na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji przedsiębiorców.

Od samego początku partnerstwo stawiało sobie za cel spójny i zintegrowany rozwój obszaru współpracujących ze sobą gmin i ich społeczności. Po dokonaniu pogłębionej diagnozy zdecydowano się na przyjęcie w ramach partnerstwa sekwencji działań zbudowanej na trzech poziomach:
- pierwszym poziomem było wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju całego Obszaru Funkcjonalnego, która pozwoliła wytyczyć priorytety rozwojowe i sposoby ich realizacji przez wszystkich partnerów;
- drugim poziomem były są zintegrowane strategie sektorowe w dziedzinach, które zapewniają największe perspektywy rozwojowe obszaru funkcjonalnego lub które wymagają wyraźnej interwencji, a które to określono w ramach prowadzonych prac diagnostycznych;
- trzeci poziom stanowią dokumentacje projektowo-techniczne i koncepcyjne, realizacji konkretnych działań, które mają się przyczynić do istotnego wykorzystania potencjałów endogenicznych obszaru funkcjonalnego.
Ponad dwuletnie już doświadczenia współpracy w ramach partnerstwa nie tylko potwierdziły gminom tworzącym partnerstwo zasadność podjętych w roku 2013 działań, ale jeszcze bardziej wzmocniło ich przekonanie o wartości i potrzebie współpracy międzysamorządowej w realizacji polityk publicznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-04-28
Data aktualizacji:  2015-07-14

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Skawina
Powiat:  krakowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-050 Skawina
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Ulica:  Rynek 1
Telefon:  12 277-01-00
Wirtyna internetowa:  www.razembliskokrakowa.pl
 www.gminaskawina.pl
Liczba mieszkańców:  43.598
Osoby kontaktowe:  Tomasz Ożóg
 zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ds. rozwoju

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych