Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.765
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Model wsparcia zintegrowanego rozwoju subregionalnego narzędziem partnerstwa w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które zostało powołane w 2002 roku dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Związek realizuje swoje działania poprzez pracę Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu Związku oraz Biura. W roku 2014 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku liczył 28 członków, co stanowi pełną reprezentację Subregionu Zachodniego, definiowanego jako obszar NUTS-3 według klasyfikacji jednostek terytorialnych dla celów statystycznych.

Partnerstwo samorządów zrzeszonych w Związku dotyczy kluczowych dla subregionu obszarów rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym w szczególności: inwestycji strategicznych, komunikacji („Sieć Dróg Głównych”, „Zintegrowany System Komunikacji Pasażerskiej”), turystyki („Śląski System Informacji Turystycznej”, „Informator Turystyczny Subregionu Zachodniego”, tematyczne turystyczne serwisy internetowe), rozwoju społeczeństwa informacyjnego („Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”), przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, a także wsparciu nieakywnych partnerstw lokalnych JST-NGO ("Wspólnie  znaczy  lepiej – System  pracy  organizacji  pozarządowych  i  administracji w Czerwionce - Leszczynach”) itp. Znaczenie i wagę partnerstwa podkreślają działania Związku na rzecz poprawy i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, poprzez wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego („Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-08-28
Data aktualizacji:  2016-01-15

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Rybnik
Powiat:  Rybnik
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-200 Rybnik
Jednostka wdrażająca:  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Ulica:  J. i F. Białych 7
Telefon:  32 422 24 46
Fax:  32 422 24 46
Wirtyna internetowa:  www.subregion.pl
 www.rowery.subregion.pl
 www.turystyka.subregion.pl
Adres e@mail:  biuro@subregion.pl
Liczba mieszkańców:  139.900
Osoby kontaktowe:  Adam Wawoczny
 Dyrektor Biura, Koordynator RIT Subregionu Zachodniego
 tel. 32 422 24 46, 32 720 58 70
 e@mail: biuro@subregion.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych