Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.561
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Model wsparcia zintegrowanego rozwoju subregionalnego narzędziem partnerstwa w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Do roku 2002 28 gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego swoje statutowe zadania realizowało samodzielnie, podejmując jedynie współprace tematyczną. Okazało się, że dla realizacji zadań strategicznych, jak: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna, najlepszą platformą współpracy jest partnerstwo. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstało stowarzyszenie gmin.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Związek formalnie funkcjonuje od maja 2002 roku. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.

Jednym z naczelnych zadań wyznaczonych Związkowi w momencie jego powoływania do życia jest dążenie do zrealizowania najważniejszych dla Subregionu zadań inwestycyjnych. Należą do nich:
- modernizacja Regionalnej Drogi Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna (RDRP),
- budowa autostrady A-1,
- budowa Drogi Głównej Południowej (Pszczyna -Jastrzębie Zdrój - Wodzisław Śląski - Racibórz),
- budowa zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny".

Główne działania Związku dotyczą między innymi obszarów:
1. Wdrażania Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego,
2. Rozwoju komunikacji w Subregionie Zachodnim poprzez wpływanie na budowę Sieci Dróg Głównych oraz tworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Pasażerskiej,
3. Promocji turystycznej regionu poprzez realizację projektów promujących ofertę turystyczną samorządów oraz rozwoju systemu informacji turystycznej,
4. Promocji gospodarczej w opraciu o stworzenie Biura Obsługi Inwestora oraz kompletowanie i udostępnianie informacji o ofertach gospodarczych samorządów Subregionu,
5. Działań lobbystycznych poprzez wydawanie opini i stanowisk, udział przedstawicieli w gremiach decydenckich, a także pracy zespołu samorządowo-parlamentarnego,
6. Tworzenie obszaru wielkomiejskiego - metropolii w opraciu o projekt tzw. ustawy aglomeracyjnej (metropolitalnej).
7. Współpracy z organizacjami pozarządowymi takimi jak CRIS, FOPSZ, Forum Firm Miasta Radlin przy realizacji inicjatyw "Działaj lokalnie" czy "IP - Internetowy Portal Integracyjny",
8. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prowadzenie portalu internetowego www.subregion.pl oraz pozyskanie częstotliwości WiMAX na obszarze 24.3,
9. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa,
10. Upowszechnianie i wymiana doświadczeń między innymi poprzez tworzenie Biuletynu Informacynego, a także szkolenia seminaria.

Istotne jest również wsparcie dla wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unijnych składanych przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe z Subregionu.

Władzami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Działalność operacyjną Związek prowadzi poprzez swoje Biuro, mające siedzibę w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 7.

Związek prowadzi działania lobbystyczne i doradcze na rzecz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji przez członków Związku, m.in. poprzez:
- podejmowanie uchwał Zarządu wyrażających poparcie dla poszczególnych przedsięwzięć i organizacja spotkań mających na celu wsparcie projektów,
- przeprowadzanie konsultacji projektów,
- pomoc w opracowaniu wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności,
- koordynację składania wniosków, przygotowanie projektów uchwał i innych dokumentów,
- organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych pozyskiwaniu funduszy pomocowych,
- dystrybuowanie wśród Członków Związku pozyskanych przez Biuro istotnych informacji, np. o zmianach w dokumentacji do Funduszy Unijnych, organizowanych spotkaniach, terminach składania wniosków o dofinansowanie, itd.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych