Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.469
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opisywane rozwiązanie jest efektem uczestnictwa gmin Czerwieńsk-Sulechów i-Dąbie (47 tys. mieszkańców) w projekcie pod tytułem „Rozwój społeczno- gospodarczy gmin nadodrzańskich" dotowanym z Funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem projektu było przygotowanie kilkunastu dokumentów strategicznych i planistycznych, które pozwolą w efektywny sposób wykorzystać potencjał rozwojowy obszarów w dorzeczu Odry. Od samego początku Partnerzy zdawali sobie sprawę , że powodzenie tego przedsięwzięcia -jakość przygotowywanych dokumentów -zależy od zaplanowania skutecznego sposobu aktywnego włączenia mieszkańców w proces planowania strategicznego i przestrzennego. Głównymi łącznikami pomiędzy gminą i mieszkańcami, emisariuszami informacji o projekcie i jego postępach zostali sołtysi. Pozyskano ich zaufanie i akceptację dla projektu dzięki spotkaniom z władzami gmin tuż po rozpoczęciu projektu. Ważnym elementem promującym projekt i integrującym sołtysów wokół hasła „Łączy nas Odra"  był, inaugurujący projekt, rejs po Odrze. Uzyskana w czasie rejsu wiedza o celach projektu pozwoliła sołtysom w sposób wiarygodny przekazywać ją dalej w swoich społecznościach lokalnych. Zadaniem sołtysów było dwustronne przekazywanie informacji, oraz motywowanie mieszkańców do uczestnictwa w warsztatach strategicznych i konsultacjach społecznych. W krótkim czasie okazało się, że stali się głównymi aktorami procesu komunikacji samorządów partnerskich gmin z mieszkańcami i zajmują kluczowe miejsce w przestrzeni dialogu i debaty między partnerami.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-22
Data aktualizacji:  2016-09-15

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Czerwieńsk
Powiat:  zieleniogórski
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-016 Czerwieńsk
Jednostka wdrażająca:  Gmina Czerwieńsk
Ulica:  Rynek 16
Wirtyna internetowa:  www.czerwiensk.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Bogusław Kuta
 Inspektor
 tel. 601575611
 e@mail: b.kuta@czerwiensk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych