Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.845
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą obecnie 22 gminy zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Kształt porozumienia został wypracowany podczas spotkań przedstawicieli gmin skupionych wokół inicjatora AW, a obecnie jej lidera - Gminy Wałbrzych. Potrzeba utworzenia partnerstwa wynika z potrzeby dążenia do realizacji pożądanej wizji rozwoju realizując wspólnie przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej nabrało szczególnego znaczenia, wobec konieczności dokonania istotnych zmian jej cech, które w kilku obszarach problemowych stały się znaczącymi słabościami, skutecznie hamującymi pojawiające się inicjatywy rozwojowe. Rosnące znaczenie spójności terytorialnej w czasach postępującej globalizacji znalazło swoje potwierdzenie w politykach Unii Europejskiej, między innymi poprzez wprowadzenie tej problematyki do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 wprowadza dodatkowe wyzwanie dla obszarów funkcjonalnie powiązanych w postać Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Współpraca została zapoczątkowana przez Gminę Wałbrzych w 2011 roku. Rozmowy o systemowym współdziałaniu JST miały na celu poprawę spójności społeczno-gospodarczej regionu. Założenia rozwoju Wałbrzyskiego Obszaru Aglomeracyjnego opracowano w lutym 2012 r., a w kwietniu 2012 przedstawiciele 14 gmin podpisali Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej, przewidującą przygotowanie wspólnej strategii; kolejne 2 gminy podpisały dokument 31.10.2014 r. Deklaracja stanowiła podstawę do podjęcia decyzji o nawiązaniu długookresowych relacji instytucjonalnych, wykorzystujących efekt synergii. W celu poprawy efektywności współpracy, a także ze względu na obowiązki jakie przyjmie AW w związku z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto także kroki w kierunku instytucjonalizacji partnerstwa. W sierpniu 2013 r. gminy AW podpisały List Intencyjny w sprawie "Współpracy służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". W październiku i listopadzie 2013 r. do Aglomeracji dołączyły kolejne gminy. Zakres oraz obszar współpracy w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej może zostać uznany jako uniwersalny i nowatorski oraz wykorzystany jako modelowy. Tezę tę potwierdza Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w której uznano współpracę w ramach AW jako modelową.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-22
Data aktualizacji:  2016-02-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Wałbrzych
Powiat:  wałbrzyski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-300 Wałbrzych
Jednostka wdrażająca:  Aglomeracja wałbrzyska
Ulica:  Pl. Magistracki 1
Wirtyna internetowa:  www.walbrzych.eu
 www.aglomeracja-walbrzyska.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Justyna Pichowicz
 Kierownik
 tel. 74 6655318
 e@mail: j.pichowicz@um.walbrzych.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych