Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.647
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Tezy Karkonoskie - koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Podstawowym zadaniem Związku Gmin Karkonoskich jest „podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej oraz ukierunkowania rozwoju gospodarczego w oparciu o naturalne walory przyrodnicze". W ramach realizacji tego celu z inicjatywy Związku i we współpracy z ok. 50 liderami życia społeczno-gospodarczego i kulturalno-naukowego z obszaru Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego podpisane zostało w kwietniu 2006 r., w Jeleniej Górze „Porozumienie na rzecz rozwoju Regionu Karkonoskiego" i powołane Forum Obywatelskie „Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego". Jego celem miała być praktyczna realizacja idei partnerstwa wszystkich sektorów życia społecznego i gospodarczego dla wypracowanie wspólnej wizji przyszłości Regionu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Opracowanie takiej wizji powstało w 2007 r. na zlecenie ZGK jako „Tezy Karkonoskie - koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego" i było pierwszym tego typu dokumentem, służącym zintegrowaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 10 gmin w subregionie jeleniogórskim. „Tezy" te przedstawiano i promowano przede wszystkim w ramach szeregu spotkań, organizowanych pod egidą  Forum Obywatelskiego, a także przekazano do wdrożenia władzom gmin, wchodzących w skład Związku Gmin Karkonoskich oraz Starostwu Jeleniogórskiemu, z którym ZGK współpracuje na podstawie porozumienia z października 2004 r.

W związku z potrzebą dostosowania do nowych uwarunkowań rozwojowych została opracowana w marcu 2015 zaktualizowana i rozszerzona nowa edycja „Tez Karkonoskich" jako już „Zarys strategii zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego". Obejmuje ona wskazanie celów, kierunków i zadań o charakterze ponadlokalnym w ramach budowania w jego obszarze ładów środowiskowego, przestrzennego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Przyjęto w niej zarówno ustalenia i propozycje, zawarte w „Tezach" z 2007 r. jak i uwzględniono podstawowe wskazania w tym zakresie, ujęte w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, jego planie zagospodarowania przestrzennego oraz w strategiach dla aglomeracji jeleniogórskiej i Jeleniej Góry.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Karkonoskie gminy
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-533 Mysłakowice
Jednostka wdrażająca:  Związek Gmin Karkonoskich
Ulica:  Pałac-Bukowiec ul. Robotnicza 6
Telefon:  75 718 24 15
Wirtyna internetowa:  zgk.karkonosze.eu
Adres e@mail:  biuro@karkonosze.eu
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Witold Szczudłowski
  Dyrektor Biura ZGK
 tel. 75 718 24 15
 e@mail: biuro@karkonosze.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych