Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.737
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo w procesie zarządzania danymi narzędziem efektywnej gospodarki przestrzennej w powiecie wrocławskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gminy Powiatu Wrocławskiego, w tym: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie,Kobierzyce, Mietkowo, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina podjęły i zrealizowały, wraz ze swoim liderem, ambitne przedsięwzięcie, wspierające lokalną gospodarkę przestrzenną. Opracowano i wdrożono system informatyczny, umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i aktualizację danych na obszarze powiatu. System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego „wroSIP” pozwala na udostępnianie danych partnerom i interesariuszom za pośrednictwem sieci Internet. Dzięki takiej infrastrukturze, funkcjonującej na rzecz partnerskich gmin, znacznie uproszczono prace analityczne, planistyczne i wdrożeniowe w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31
Data aktualizacji:  2016-05-05

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Wrocław
Powiat:  wrocławski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  50-440 Wrocław
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Ulica:  ul. Kościuszki 131
Telefon:  71 722 17 00
Wirtyna internetowa:  http://www.powiatwroclawski.pl/
 https://www.wrosip.pl/
Adres e@mail:  wrosip@kataster.wroc.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Renata Krasel
 Administrator wroSIP
 tel. 71 712 34 34
 e@mail: wrosip@kataster.wroc.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych