Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.575
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Model zintegrowanego rozwoju przestrzennego obszarów metropolitalnych - na przykładzie Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolii Poznań 2020

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Na czym polega?

Opracowano spójną, zdefiniowaną obszarowo i promującą zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego metropolii oraz zasady wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo opracowano bazę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich gmin Stowarzyszenia. Działania te poprzedzone zostały opracowaniem delimitacji obszaru objętego projektem.

Jakie dało korzyści?

Stworzone zostało narzędzie diagnostyczne, ale również kierunkowe pozwalające programować rozwój przestrzenny gmin w nawiązaniu do celów rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Delimitacja potwierdziła zakres przestrzenny obszaru szczególnie ważnego pod kątem zjawisk z zakresu suburbanizacji, narażonego na zaburzenie ładu przestrzennego w związku z brakiem koordynacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenów przygranicznych gmin jak również zrównoważonego rozwoju funkcjonalnego w obrębie całej metropolii.

Jakiego standardu współpraca dotyczy?

Projekt poprzez swoje zintegrowane podejście dotyczył standardu współpracy związanego z:

- diagnozą zasobów i potrzeb rozwojowych obszaru funkcjonalnego

- analizą powiązań funkcjonalnych w zakresie usług publicznych na terenie obszaru funkcjonalnego

- programowaniem rozwoju obszaru funkcjonalnego

- integracją dokumentów strategicznych/operacyjnych partnerstwa i partnerów.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31
Data aktualizacji:  2016-02-09

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Wirtyna internetowa:  www.planowanie.metropoliapoznan.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Miłosz Sura
 Specjalista-Koordynator
 tel. 61 6698052 w.57
 e@mail: planowanie@metropoliapoznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych