Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.736
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Integracja działań publicznych na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zgłoszone rozwiązanie zostało z realizowane w ramach projektu pn. w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W wyniku zachodzących procesów urbanizacyjnych, miasto Płock i gminy w jego otoczeniu oraz powiat płocki aspirują do utworzenia spójnego organizmu funkcjonalno-przestrzennego. Warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru jest współpraca i koordynacja działań, w celu uzyskania efektów synergicznych.

Główny cel projektu była integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych.

Celem szczegółowym projektu było przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Wszystkie działania (diagnoza, strategie, dokumentacje techniczne) zaplanowane w projekcie miały na celu rozwój całego OF. Podstawowe założenie projektu to zintegrowane działanie na sferę gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, mające na celu rozwój aglomeracji oparty na Płocku, jako centrum gospodarczym OF i integracji gmin wchodzących w skład OFAP.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31
Data aktualizacji:  2016-02-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Płock
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-411 Płock
Jednostka wdrażająca:  Związek Gmin Regionu Płockiego
Ulica:  Zglenickiego 42
Telefon:  24 366 03 00
Wirtyna internetowa:  zgrp.pl
Adres e@mail:  zgrp@zgrp.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Maryniak Iwona Seklecka
 tel. 24 3660300 w. 6
 e@mail: i.seklecka@zgrp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych