Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.691
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Dialog społeczny narzędziem partycypacji samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów subregionu przemysłowego Zagłębia Miedziowego "Żelazny Most"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     OUOW „Żelazny Most” jest usytuowany na wschód od Polkowic, w bezpośrednim sąsiedztwie pięciu wsi należących do gminy Polkowice: Żelazny Most (167 mieszkańców), Pieszkowice (61), Komorniki (365), Dąbrowa (120) oraz Tarnówek (284).  Zgodnie z realizowaną przez KGHM polityką dobrego sąsiedztwa, przyjęto, że planowana rozbudowa może zostać zrealizowana jedynie przy współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami.

     Dla takiej współpracy niezwykle istotny jest dialog społeczny, rzetelna wymiana informacji pomiędzy kluczowymi partnerami tego przedsięwzięcia oraz wspólne projektowanie rozwiązań. Jesienią 2013 roku przedstawiciele KGHM wspólnie z burmistrzem Polkowic i mieszkańcami, rozpoczęli dialog społeczny. Składał się on z konsultacji i rozmów o wyzwaniach związanych z rozbudową obiektu oraz o potrzebach społecznych,które w perspektywie kilkunastu lat będą szczególnie ważne dla mieszkańców i gminy w kontekście działalności Kwatery Południowej. Przez kilka miesięcy odbywały się sesje konsultacyjne w pięciu miejscowościach,które najbliżej sąsiadować będą z przyszłą Kwaterą Południową: Tarnówek, Żelazny Most, Dąbrowa, Pieszkowice
i Komorniki.

     Efekt końcowy w formie wypracowanego i podpisanego w dniu 18.07.2014 r. Porozumienia ma dużą wagę dla jego głównych sygnatariuszy: KGHM, Gminy Polkowice oraz mieszkańców Tarnówka, Żelaznego Mostu, Dąbrowy, Pieszkowic i Komornik reprezentowanych przez Sołtysów. Elementem porozumienia jest także ustalony przez jego sygnatariuszy mechanizm monitorowania realizacji zobowiązań w nim podjętych oraz zgłaszania uwag.  

     Wdrożone rozwiązanie dotyczy prawidłowego określenia składu partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb oraz w szczególności komunikacji partnerstwa z mieszkańcami.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31
Data aktualizacji:  2016-02-12

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Polkowice
Powiat:  polkowicki
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  59-100 Polkowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Polkowice
Ulica:  Rynek 1
Telefon:  (76) 847-41-52
Wirtyna internetowa:  www.polkowice.eu
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Paweł Rudkowski
 Inspektor ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych
 tel. (76) 847-41-52

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych