Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.530
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym zostało zawiązane z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zimą 2014 roku. Z dniem 04.03.2016 organizacja zmieniła swoją nazwę na Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Partnerstwo zrzesza kilkanaście instytucji pozarządowych (Fundacja Futhark, Towarzystwo im. św. Brata Alberta — Koło Łódzkie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, IFMSA Polska, Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc", Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata") oraz publicznych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji w Łodzi), a także grono społeczników i sympatyków. Misją Partnerstwa jest budowanie - opartej na wiedzy - wrażliwości na zjawiska bezdomności i wykluczenia. Misję tę Partnerstwo stara się realizować poprzez działania: edukacyjne (prowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnych, rad osiedli, grup aktywistów, studentów itp.), doradczo-konsultacyjne (w zakresie opracowania rekomendacji dla samorządu, stworzenia oferty wolontariatu pracowniczego dla firm, ofert sponsorskich dla organizacji pomocowych), akcyjne (związane z nagłaśnianiem i organizowaniem wydarzeń związanych z tematyką bezdomności i wykluczenia, w tym przeglądy filmów, "żywe biblioteki" itp.), pomocowe (m.in. przygotowanie i ekspozycja plakatu z listą placówek pomocowych). Partnerstwo jest strukturą otwartą, demokratyczną, grupą parasolową zrzeszającą partnerów dobrowolnie, na bazie odrębnych porozumień, poszukująca efektywnej frmuły działania i zapraszającą do udziału w otwartych dla wszystkich spotkaniach. Chętnie angażuje się we współpracę z placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, radami osiedli. Stara się służyć wiedzą i możliwościami wsparcia (niefinansowego, np. przez nawiązanie kontaktu) inicjatyw związanych ze zwalczaniem stereotypów i mechanizmów przemocowych wymierzonych w osoby doświadczające marginalizacji społecznej, w tym bezdomności.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2016-04-30
Data aktualizacji:  2016-12-15

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Łódż
Powiat:  Łódź
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:   Łódź
Jednostka wdrażająca:  Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności
Wirtyna internetowa:  lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com
 www.facebook.com/LodzkiePartnerstwoPomocy
Adres e@mail:  lodzkiepartnerstwopomocy@gmail.com
Liczba mieszkańców:  1.100.000
Osoby kontaktowe:  Inga Kuźma
 Przewodnicząca Partnerstwa
 e@mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

 Łucja Lange
 e@mail: lodzkiepartnerstwopomocy@gmail.com

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych