Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.609
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Okresowa ocena pracownicza

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W związku z poszukiwaniem idealnego rozwiązania, dzięki któremu możliwe będzie zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów instytucji, Urząd Miasta Poznania w 2001 roku wprowadził proces systematycznej, corocznej okresowej oceny pracowniczej (OOP). Narzędzie w kolejnych latach było doskonalone i dopasowywane do potrzeb Urzędu. W aktualnej wersji OOP z jednej strony dopasowana jest do różnego rodzaju stanowisk i najważniejszych dla nich kompetencji, z drugiej strony zawiera wspólne dla wszystkich istotne aspekty pracy i rozwoju. Na Okresową Ocenę Pracowniczą składają się: samoocena, ocena wyników pracy i kluczowych kompetencji, analiza wyników związana ze wskazaniami dotyczącymi działań motywacyjnych, opis szczególnych osiągnięć pracownika i realizacja celów z poprzedniej oceny, określenie celów i zadań na kolejny rok w odniesieniu do celów strategicznych zapisanych w Strategii Miasta Poznania, ustalenie zaleceń doskonalących i rozwojowych, anonimowa opinia dotycząca bezpośredniego przełożonego.
Proces OOP jest najważniejszym, systematycznym narzędziem dialogu z pracownikiem.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-01-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:   Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznania
Wirtyna internetowa:  www.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  553.600
Osoby kontaktowe:  Maria Kuśnierz
 Kierownik Oddziału Rozwoju Kadr
 tel. 61 8785275
 e@mail: markus@um.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych