Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.250
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Zestaw narzędzi do budowania relacji partnerskich w organizacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W Urzędzie Miasta Dzierżoniów obrano sobie za cel podjęcie działań przyczyniających się do większego zintegrowania zespołu oraz zmotywowania do wspólnej pracy a także zbudowania kultury organizacyjnej opartej na relacjach partnerskich. W  2009 r. Urząd określił kluczowe czynniki sukcesu, w których jedną z głównych ról odgrywa obszar pracowników. W 2010 r. opracowano i wdrożono Zasady Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie , których elementem są kluczowe wartości zarzadzania zasobami ludzkimi tzw. Zasady 4P: Partnerstwo, Praca zespołowa, Partycypacja, Profesjonalizm. W ramach realizacji powyższych zasad Urząd opracował zestaw sprawdzonych 6 narzędzi, mających na celu dialog z pracownikami, zwiększenie ich zaangażowania i budowanie relacji partnerskich, tj. Narzędzie nr 1: Organizacja imprez integracyjnych, wyjazdowych wycieczek; Narzędzie nr 2: prowadzenie cyklicznych badań satysfakcji pracowników; Narzędzie nr 3: Wydawanie przez zespól pracowników urzędowej gazetki „Urzędowa Lokomotywa” oraz organizowanie Plebiscytu na najsympatyczniejszą koleżankę/kolegę; Narzędzie nr 4: Wzmacnianie kultury zespołowej; Narzędzie nr 5: Nadawanie uprawnień pracownikom do opracowywania projektów instrukcji i regulaminów dot. Z obszaru zarządzania pracownikami; Narzędzie nr 6: Angażowanie pracowników w uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa poprzez różne akcje społeczne, które integrują zespół.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-01-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:   Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Dzierżoniów
Liczba mieszkańców:  33.727
Osoby kontaktowe:  Wanda Ostrowska
 Zastępca Burmistrza
 tel. 74 6450800
 e@mail: wostrowska@um.dzierzoniow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych