Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.608
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Dialog samorządu lokalnego z pracownikami - przedstawicielami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Trudna sytuacja ekonomiczna Miasta Częstochowy, ubożenie społeczeństwa i brak perspektyw zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników jednostek podległych, w szczególności jednostek pomocy społecznej, oraz  częste sygnały ich niezadowolenia  zgłaszane przez stronę związkową, stany przed-strajkowe, zgłaszane postulaty mające poprawić sytuacje pracowników, na które nie mógł zgodzić się organ założycielski. Wobec wyżej wymienionych problemów i szukając rozwiązań podjęto rozmowy z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w celu  dojścia do jak najlepszych rozwiązań  motywujących pracowników obszaru pomocy społecznej – wykonujących bardzo trudną pracę na rzecz mieszkańców Częstochowy będących w ciężkiej sytuacji materialnej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-01-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  częstochowski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:   Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Częstochowy
Wirtyna internetowa:  www.czestochowa.pl
Liczba mieszkańców:  240.000
Osoby kontaktowe:  Adrian Staroniek
 Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych
 tel. 34 3707631
 e@mail: astaroniek@czestochowa.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych