Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.965
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Zmiana w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt przedstawiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie dotyczy reorganizacji w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze systemu wynagrodzeń. Zaproponowane przez wnioskodawcę rozwiązanie dotyczy zmiany systemu wynagrodzeń i oparcie go na wartościowaniu stanowisk pracy w całym przedsiębiorstwie. Model wynagradzania zdefiniowano w opracowanej tabeli wynagrodzeń odrębnie dla stanowisk umysłowych i robotniczych oraz taryfikator kwalifikacyjny. Tym samym zlikwidowano wynagrodzenie godzinowe dla stanowisk robotniczych wprowadzając wynagrodzenie ryczałtowe, zlikwidowano także dodatek stażowy.
W efekcie podjętych działań wprowadzono stawki oparte o wycenę wartości pracy i faktyczną złożoność stanowiska. Całość zmian oparta została o analizę rynku wynagrodzeń w branży wodociągowej, niwelując tym przejawy/według wnioskodawcy/ dyskryminacji płacowej i demotywacyjnego charakteru dotychczas obowiązującego systemu płacowego.
Bazą wyjściową do podjęcia zmian był audyt systemu wynagrodzeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jaworznie, który wskazał na wiele rozbieżności w zakresie stosowanej polityki płacowej w stosunku do uregulowań formalnych i prawnych, w szczególności do różnicy w stawkach na stanowiskach o podobnym zakresie zadań i złożoności. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-01-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Jaworzno
Powiat:  Jaworzno
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43R Jaworzno
Jednostka wdrażająca:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Ulica:  św. Wojciecha 34
Wirtyna internetowa:  www.mpwik.jaworzno.pl
Liczba mieszkańców:  95.512
Osoby kontaktowe:  Sławomir Grucel
 tel. 32 3186064
 e@mail: slawomir.grucel@mpwik.jaworzno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych