Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.786
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Uspołecznienie procesu racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu w drodze konsultacji społecznych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Racjonalizacja sieci szkół w Opolu była koniecznością w aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Szczególnym problemy stał się niż demograficzny, zbyt duża liczba szkół w stosunku do faktycznych potrzeb, stale rosnące koszty kształcenia w szkołach, niewypełnione obiekty oświatowe, brak wystarczających środków na doinwestowanie bazy oświatowej, zbyt duże zatrudnienie i rozdrobnienie etatowe w sektorze edukacji.
W świetle tych problemów istotna stała się analiza sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu pod kątem dostępności do edukacji, kosztów utrzymania placówek, liczby uczniów w szkołach i w samych oddziałach. Jej wyniki znalazły odzwierciedlenie w propozycjach działań w zakresie sieci szkół, jakie zostały zgłoszone przez dyrektorów jednostek oświatowych oraz innych partnerów do kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata 2011 – 2015.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-01-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Opole
Powiat:  opolski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:   Opole
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Opola
Wirtyna internetowa:  www.opole.pl
Liczba mieszkańców:  122.400
Osoby kontaktowe:  Beata Kowal
 Kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty UM Opola
 e@mail: beata.kowal@um.opole.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych