Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.581
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„Bo największym kapitałem jest człowiek” – Zespoły Zadaniowe jako przykład efektywnej organizacji i kultury pracy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie miało za zadanie zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, bez ingerencji w struktury organizacyjne urzędu i podległych mu jednostek oraz bez znaczących przesunięć kadrowych. Ze względu na ograniczenia budżetowe starano się rozwiązać tak organizację pracy, aby nie tworzyć nowej struktury organizacyjnej zajmującej się tylko i wyłącznie sprawami związanymi z wnioskami unijnymi. Uniknięto dzięki temu konieczności tworzenia nowych etatów, a także rotacji pracowników wewnątrz urzędu, co w znaczny sposób wpłynęło na stabilizację zatrudnienia. Rozwiązaniem przyjętym w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu było w tym przypadku stworzenie wieloosobowych wykwalifikowanych Zespołów Zadaniowych, składających się z pracowników różnych wydziałów i podległych placówek wzajemnie się uzupełniających (specjaliści w różnych dziedzinach) co w przypadku tworzenia wniosku aplikacyjnego jest rzeczą niezmiernie ważną – poruszane są w nich min. zagadnienia związane z ochroną środowiska, budownictwem, rozwojem gospodarczym itp. Prawie w każdej jednostce organizacyjnej lub Wydziale Starostwa utworzono zespół zadaniowy pod kierownictwem kierownika jednostki lub wydziału. Do zadań zespołu należało zaprojektowanie strategii działania swojego obszaru odpowiedzialności oraz wykonanie projektów z udziałem środków zewnętrznych. Takich zespołów w Starostwie działa obecnie 13, efektami ich pracy są liczne zrealizowane projekty „twarde” i „miękkie” z udziałem środków krajowych i zagranicznych w ostatnich 11 latach. Powiat Przasnyski zajmuje pierwsze miejsce w skali kraju w wydatkach samorządów ze środków unijnych za lata 2004-2012.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-02-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Przasnysz
Powiat:  przasnyski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:   Przasnysz
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Wirtyna internetowa:  www.powiat-przasnysz.pl
Liczba mieszkańców:  53.999
Osoby kontaktowe:  Sławomir Czaplicki
 Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy
 tel. 29 7522270
 e@mail: promocja@powiat-przasnysz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych