Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.631.094
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Partycypacja jako dialog- ustalenie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Kierownictwo Urzędu Miasta w Dzierżoniowie mając świadomość znaczenia zmotywowanego i zaangażowanego zespołu pracowników dla realizacji celów wynikających ze Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa” oraz założeń polityk zintegrowanego systemu zarządzania zdecydowało o przyjęciu kluczowych wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wartości te nazwano: 4xP: Partnerstwo, praca zespołowa, Partycypacja i Profesjonalizm. W maju 2009 r. w związku ze zmianą przepisów o wynagrodzeniu pracowników samorządowych, Burmistrz podjął decyzję w oparciu o powyższe wartości, aby tak istotny dokument tj. Regulamin wynagradzania został opracowany przez interdyscyplinarny zespół pracowników. Pracownicy poczuli się współodpowiedzialni za przyjęte rozwiązania. Nowelizacje zasad wynagradzania i nagradzania pracowników w urzędzie są wypracowywane przez pracowników, a następnie przedstawiane do akceptacji Burmistrzowi. Zmiany systemu wynagradzania były związane także z przeprowadzanymi badaniami satysfakcji, które pomimo dość wysokiej ogólnej oceny poziomu satysfakcji z pracy w urzędzie pracowników w latach 2010-2013 na poziomie około 90 %, to jednak w szczegółowej analizie przy badaniu sposobu wyrażania uznania za pracę satysfakcja kształtowała się w roku 2010 na poziomie 25 %, natomiast już po wprowadzeniu zmian w 2013 r. -50%.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-10-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-200 Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy w Dzierżoniowie
Ulica:  Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:  33.372
Osoby kontaktowe:  Anna Grochowina
 Sekretarz
 e@mail: agrochowina@um.dzierzoniow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych