Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.263
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Łódź – Kreuje motywuje – Pozapłacowy system motywacyjny

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Brak pozapłacowego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników wpływał niekorzystnie na kulturę organizacyjną odbijając się negatywnie na relacjach międzyludzkich i na atmosferze pracy. Pracownicy coraz częściej zgłaszali uwagi dotyczące braku zainteresowania ze strony pracodawcy. Sygnalizowali również problemy z komunikacją wewnętrzną , co wpływało negatywnie na wizerunek Urzędu.
Pierwszym krokiem bardzo innowacyjnym na skalę służby publicznej było utworzenie w strukturze organizacyjnej Urzędu – Biura ds. Zarzadzania Kadrami, w ramach którego realizowane są zadania z obszaru „twardego” i „miękkiego” Hr-u, funduszu socjalnego, budżetu na wynagrodzenia oraz oświadczenia majątkowe pracowników.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W Biurze funkcjonuje Oddział Zasobów Ludzkich odpowiedzialny za zadania związane z dbaniem o wysoką jakość zarządzania kadrami oraz wprowadzanie nowych rozwiązań motywacyjnych.  Skład osobowy Biura został skompletowany w oparciu o wewnętrzne zasoby ludzkie Urzędu Miasta, zatem utworzenie wyspecjalizowanej komórki ds. zarządzania zasobami ludzkimi nie generowało dodatkowych kosztów. Głównym celem utworzenia Biura było stworzenie polityki kadrowej, która umożliwi motywowanie pracowników zarówno finansowo jak i pozafinansowo. Duży nacisk położono na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy poprzez proponowanie rozwiązań propracowniczych. Dzisiaj Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje zadania ustawowe tj. nabory, ocenę pracowniczą, służbę przygotowawczą, ale większą część czasu pracy pracownicy poświęcają na kreowanie kultury organizacyjnej Urzędu za pomocą rozwiązań, które nie wynikają z przepisów, a z dobrych praktyk oraz szukaniu nowych możliwości (zarówno pozafinansowych jak i w oparciu o fundusz socjalny). Udało się wypracować i wprowadzić następujące pozapłacowe programy motywacyjne:
1. Przewodnik dla pracowników – zwiększenie adaptacji pracowników w strukturze organizacyjnej JST.
2. Strona w sieci wewnętrznej intranet „Dla Pracownika”, zawierająca wszystkie najpotrzebniejsze dla odbiorców wewnętrznych  informacje, w tym podnoszenie kwalifikacji, działalność socjalna, dział: po godzinach, ogłoszenia pracowników.
3. Bezpłatne zajęcia sportowo-ruchowe, organizowane dla pracowników JST po godzinach pracy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu w  Łodzi.
4. Program „Benefit”, którego głównym założeniem jest przekazanie pracownikom zniżek i rabatów poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy oferują swoje usługi w zamian za bezpłatną reklamę firmy wśród pracowników .

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Wdrożony system nie wpłynął negatywnie na kondycję finansową JST, gdyż w całości jest realizowany poprzez zastosowanie narzędzi bezpłatnych. Nie ma wpływu również na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Relacje pomiędzy pracownikami uległy poprawie, nastąpiła silna integracja wewnętrzna pracowników, którzy np. spotykają się po pracy  na zajęciach sportowych.

Dalsze funkcjonowanie wypracowanego systemu zależy tylko  i wyłącznie od wkładu zaangażowanych w dziale pracowników, stąd aby uzyskać trwałość wdrożonego systemu należy odpowiednio wyselekcjonować i dobrać kreatywnych pracowników. Nie jest to uwarunkowane w żaden sposób kosztami finansowymi.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn w przedstawionym projekcie.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Replikacja wprowadzonego pozapłacowego systemu motywacyjnego możliwa jest po wykonaniu następujących działań:
1. Stworzenie przewodnika dla pracowników, który zawiera niezbędne informacje usprawniające i przyspieszające adaptację pracowniczą.
2. Analiza posiadanego potencjału (kadrowego, lokalowego, technicznego) poprzez dobór odpowiedniej kadry do zadań niekonwencjonalnych dla administracji samorządowej oraz współpraca z jednostkami podległymi.
3. Stworzenie strony „Dla Pracownika” w wewnętrznej sieci intranet i zamieszczenie wszystkich niezbędnych informacji, których oczekują pracownicy.
4. Nawiązanie współpracy z firmami/instytucjami.
 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych