Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.866
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przedstawiona praktyka jest częścią realizowanego przez Urząd Miasta w Koszalinie projektu związanego z modernizacją zarządzania. Jako jeden z elementów wymagających szczególnej uwagi i podjęcia działań, został zidentyfikowany problem komunikacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Diagnoza ta została postawiona przez samych pracowników, w wyniku szeroko prowadzonego badania ankietowego, które wskazało obszary do poprawy. 
W ramach całego projektu powstała Strategia Urzędu Miejskiego na lata 2013 – 2017. Sam proces tworzenia strategii opierał się na szerokim konsultowaniu i uzgadnianiu jej zapisów z pracownikami urzędu. W konsekwencji jako jeden z celów strategicznych dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie przyjęto poprawę komunikacji. Położono nacisk na komunikowanie sią w formie informacji przekazywanych pisemnie, ustnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, wewnętrznych aktów normatywnych. Projekt zawiera dużo ciekawych rozwiązań, które do poprawy tego obszaru angażują zarówno zasoby ludzkie, poprzez tworzenie nowoczesnych rozwiązań personalnych i organizacyjnych, jaki i opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi do przekazu informacji.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-10-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Koszalin
Powiat:  Koszalin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  75-007 Koszalin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Koszalinie
Ulica:  Rynek Staromiejski 6-7
Wirtyna internetowa:  www.koszalin.pl
Liczba mieszkańców:  103.470
Osoby kontaktowe:  Lidia Dzienisiewicz
 tel. 94 3488885
 e@mail: lidia.dzienisiewicz@um.man.koszalin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych