Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.844
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Zarządzanie przez DOM wartości w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Prezentowana dobra praktyka dotyczy budowania kultury organizacyjnej zespołu pracowników.  Przedstawia ona sposób odbudowy zaufania wśród pracowników, tworzenia i realizacji wspólnych wartości oraz kierowania się nimi w bieżącej działalności jednostki.
Problem jakiego dotyczy projekt to zaburzenia w kulturze organizacyjnej powstałe w wyniku oskarżeń jednego z pracowników o mobbing.  Konsekwencją tej sytuacji był niekorzystny klimat organizacyjny, niskie poczucie bezpieczeństwa i zaufania, nisko oceniana przez pracowników komunikacja.  Potwierdziło to przeprowadzone w 2010 r. wśród pracowników kompleksowe badanie wspierające budowę strategii zarządzania zasobami ludzkimi w ROPS.
Dzięki tej diagnozie wytyczono podstawowe kierunki działania:
Cel zarządczy nadrzędny: Optymalna  realizacja celów organizacji dzięki wzrostowi  potencjału jej kapitału ludzkiego, wytworzenie wizerunku ROPS jako kompetentnego, przyjaznego partnera w realizacji zadań na rzecz Wielkopolski.
Cele szczegółowe:
1. Zmiana kultury organizacyjnej, oparcie jej na fundamentalnych wartościach, wspólnych dla pracowników całej organizacji.
2. Zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa, również  w sytuacjach  ich niepokojących, poprzez wdrożenie realnie  działającej polityki antymobbingowej.
3. Wzrost spójnych, zgodnych z wartościami ROPS kompetencji zarządczych kadry kierowniczej.
4. Zapewnienie dobrej komunikacji, transparentności działań zarządczych i partycypacji pracowników w planowaniu i realizacji działań Ośrodka.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-10-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-731 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Ulica:  Feliksa Nowowiejskiego 11
Wirtyna internetowa:  www.rops.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  3.419.426
Osoby kontaktowe:  Anna Banaszak-Dankowska
 tel. 61 8567339
 e@mail: anna.dankowska@rops.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych