Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.238
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Polityka personalna w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oparta na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań pracowników

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Głównym założeniem polityki personalnej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu jest realizacja celów Miasta opisanych m.in. w Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020 łącząc potrzeby pracodawcy i oczekiwania pracowników zachowując ramy prawne. Ponadto w urzędzie dokonano reorganizacji i utworzono Referatu Kadr i Szkoleń. Wypracowana w urzędzie polityka personalna oparta jest na następujących filarach:

I. System podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu,w tym realizacja projektu Kompetentni Urzędnicy w ramach Programu Kapitał Ludzki w partnerstwie  z Politechniką Śląską w Gliwicach w okresie 01.03.2011 – 28.02.2013 r.

II. Oceny pracownicze z uwzględnieniem karty rozwoju pracownika.
System oceniania pracowników służy ocenie wyników pracy pod kątem wytyczonych celów, a także ma na celu stworzenie sytemu motywowania pracowników i planowania ich rozwoju.

III. Elektroniczne rozwiązania wspomagające procesy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 E-rekrutacja  - elektroniczne nabory,
Aplikacja ZZL.

Dodatkowo Miasto Zabrze we współpracy z lokalnymi uczelniami podjęło współpracę w zakresie organizacji cyklicznej Międzynarodowej Konferencji pn.: ”Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, której celem jest:
- reprezentowanie dobrych praktyk,

Wymiana poglądów i doświadczeń wśród grona przedstawicieli środowiska samorządowego w Polsce, jak również miast partnerskich Miasta Zabrza, naukowego oraz sektora prywatnego, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-10-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Zabrze
Powiat:  Zabrze
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Zabrzu
Liczba mieszkańców:  170.874
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Olbrycht – Banach
 Kierownik Referatu
 tel. 32 3733300 w. 708
 e@mail: aolbrycht@um.zabrze.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych