Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.500
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Aktywne słuchanie podstawą dialogu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Pomimo tego, że Urząd Gminy w Popielowie jest małą jednostką, zatrudniającą tylko 35 osób zaobserwowano, że przepływ informacji pomiędzy poszczególnym referatami nie jest najlepszy. Kierownictwo zastanawiało się na czym polega problem , jak go zdiagnozować a następnie rozwiązać. W 2011 roku po raz pierwszy zdecydowano się na przeprowadzenie wśród pracowników ankiety. Ankieta miała odpowiedzieć na pytanie dotyczące komunikacji wewnętrznej, obiegu dokumentów w Urzędzie, a także zgodności wykonywanych zadań  z oczekiwaniami i aspiracjami zawodowymi, obciążenia stresem, zadowolenia z pracy  i atmosfery w pracy. Istotne było poinformowanie pracowników o celu badania oraz o zapewnieniu pełnej anonimowości i braku konsekwencji ze strony kierownictwa w razie niezadowalających wyników. Przeprowadzona ankieta wykazała, że Kierownictwo (ze swojego poziomu) nie zauważało wielu istotnych problemów, z którymi na co dzień borykali się pracownicy Urzędu. Dzięki zebranym informacjom w Urzędzie wprowadzono szereg zmian, które w efekcie wpłynęły na jakość pracy, a co za tym idzie uzyskiwane efekty. Ankiety przeprowadzane są w marcu i grudniu każdego roku, co pozwala na bieżące monitorowanie funkcjonowania Urzędu, reagowania na pojawiające się problemy, jak również wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających pracę urzędu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-11-07

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Popielów
Powiat:  opolski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  46-090 Popielów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy w Popielowie
Ulica:  Opolska 13
Wirtyna internetowa:  www.popielow.pl
Liczba mieszkańców:  8.179
Osoby kontaktowe:  Ilona Lenart
 tel. 77 4275822
 e@mail: ug@popielow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych