Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.745
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnań*. Kontakt w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Poznania.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Czy można jeszcze lepiej obsługiwać naszych mieszkańców, dając jednocześnie zatrudnienie osobom niepełnosprawnym i dodatkowo skorzystać ze środków PFRON? Oczywiście, że tak.
 Rozwiązanie takie wprowadził w 2009 roku Urząd Miasta Poznania. Z problemem niskiego wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawnością boryka się wiele jednostek, tak też było w Poznaniu. Zauważono znaczny koszt stały ponoszony przez budżet miasta wynikający z braku osiągania  6% progu.  Dodatkowo szukano kolejnego kanału komunikacyjnego z mieszkańcami aby poprawić jakość pracy urzędników, którzy stale odrywani byli od merytorycznej pracy do udzielania podstawowych informacji. Tak powstał pomysł utworzenia call center. Miejsca, gdzie niepełnosprawni otrzymali zatrudnienie, a mieszkańcy pełną i rzetelną informację. Wdrożone rozwiązanie przyczyniło się do poprawy wyników działalności jednostki zarówno w sferze finansowej - trwale obniżono opłatę karną PFRON, jak również w sferze społecznościowej - trwale wkomponowano pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w zespół, który pracuje na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-11-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-841 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznania
Ulica:  Plac Kolegiacki 17
Liczba mieszkańców:  553.000
Osoby kontaktowe:  Konrad Zawadzki
 tel. 692 446991
 e@mail: Konrad_zawadzki@um.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych