Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.828
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„Cykl życia pracownika UM DG - budowanie zaangażowania”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt obejmuje kilka rozwiązań wprowadzonych od grudnia 2019 roku, które miały na celu poprawę motywacji i zadowolenia z pracy wśród pracowników UM. Została utworzona „e-skrzynka na innowacyjne pomysły”, dzięki której przy wykorzystaniu funkcjonalności Office 365 można poznać za pośrednictwem ankiet imiennych, czy anonimowych zdanie pracowników na każdy wybrany temat. W ramach dobrych praktyk powołano Zróżnicowany Konsultacyjny Zespół Pracowniczy (ZKZP), złożony z wybranych spośród własnego grona pracowników. ZKZP pracuje nad sprawami poprawiającymi „życie pracownika”, konsultuje się ze związkami zawodowymi, a także wprowadza m.in. onboardingowy projekt „Opiekuna nowego pracownika”, który pomaga nowym pracownikom wdrożyć się do pracy. Ponadto UM wydaje wewnętrzny biuletyn dla pracowników, który pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale zachęca też do aktywności poza pracą i dzielenia się pasjami. Przeprowadzane są szkolenia miękkie dla kadry kierowniczej, wprowadzono również e-Recuitera, system nowoczesnego, przejrzystego sposobu rekrutacji pracowników. Wdrożone rozwiązania poprawiają zadowolenie pracowników i ich motywację. Pracownicy są bardziej aktywni i zaangażowani w nowe pomysły ( jako menadżerowie pomysłów pilotują je od początku do końca).
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2020-12-30

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Dabrowa Górnicza
Powiat:  Dąbrowa Górnicza
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-300 Dąbrowa Górnicza
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ulica:  Graniczna 21
Liczba mieszkańców:  112.310
Osoby kontaktowe:  Ewa Kotarska
 inspektor
 tel. 32 295 96 29
 e@mail: ekotarska@dg.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów