Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.684
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„Przyjazne zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Od 2006 roku miasto Lublin zaczęło zwiększać zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w jednostkach organizacyjnych, wykorzystując fundusze zewnętrzne do realizacji projektów: „Ośrodki Informacji dla osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON oraz „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” i „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” ze środków pochodzących z dwóch programów unijnych. Doprowadziło to do znacznego wzrostu zatrudnienia osób z różnymi niepełnosprawnościami, co miało istotny wpływ na poprawę jakości życia tych osób oraz skuteczne włączenie ich w przyjazne środowisko pracy w instytucji samorządowej. Pracodawcy zyskali dobrze zmotywowanych pracowników. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w UML wzrósł z 2,56% ogółu zatrudnionych (24 osoby z 1664 pracowników) w 2006 r. do poziomu 8,1% (110 osób) w 2019 r. Zatrudnieni pracownicy posiadają różne rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności i piastują różne stanowiska (np. 8 osób pracuje na stanowiskach kierowniczych).
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2020-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Lublin
Powiat:  Lublin
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  20-109 Lublin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Lublina
Ulica:  Plac Króla Władysława Łokietka 1
Liczba mieszkańców:  319.712
Osoby kontaktowe:  Anna Kocot
 kierownik referatu
 tel. 81 4663084
 e@mail: a.kocot@lublin.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów