Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.748
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„System Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Krakowa”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Rozwiązanie funkcjonujące od maja 2010 roku polega na wykonywaniu zadań w systemie projektowym. Zostało opracowane dla Urzędu Miasta Krakowa (zatrudniającego 3037 osób), aby właściwie zarządzać zadaniami o charakterze innowacyjnym i niestandardowym oraz wspierać realizację projektów zgodnie z założonym zakresem, czasem, budżetem i jakością. System Zarządzania Projektami (SZP) opiera się na międzynarodowym standardzie PRINCE 2 i nowoczesnej aplikacji do obsługi projektów. Pełne wdrożenie metodyki zostało poprzedzone opracowaniem dokumentacji w konsultacji z kierownikami projektów oraz w oparciu o system szkoleń i coachingu dla kierowników, a także dla członków komitetów sterujących. Proces jest systematycznie doskonalony poprzez zdobywane przez organizację doświadczenia (cykliczne forum wymiany doświadczeń, warsztaty, szkolenia). Zespoły projektowe są dodatkowo wynagradzane za efekty, co działa motywująco i stanowi dodatkowy bonus dla osób wykonujących niestandardowe zadania. W UMK udało się wypracować dobrze sprawdzające się rozwiązanie, które pozwala skutecznie realizować cele projektów, buduje relacje wewnątrz organizacji i działa motywująco. Pracownicy są uczestnikami procesu zarządzania i mają realny wpływ na procedury.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2020-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kraków
Powiat:  Kraków
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-004 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Miasto Kraków
Liczba mieszkańców:  780.981
Osoby kontaktowe:  Ewa Dębogórska-Rusak
 Kierownik Referatu ds. Zarządzania Projektami
 tel. 509020695
 e@mail: Ewa.Debogorska-Rusak@um.krakowpl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów