Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.587
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„Wartościowanie pracy oparte na metodzie ankietowego wartościowania pracy (AWP) jako droga do wdrożenia jednolitego regulaminu wynagradzania administracji i obsługi w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt jest wdrażany w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski. Powiat nowotarski w 2016 roku zdecydował, żeby ujednolić system wynagradzania w prowadzonych przez siebie 14 jednostkach oświatowych (szkołach i placówkach) dla zatrudnionych tam 129 pracowników administracji i obsługi. Zastosowano do tego metodę wartościowania stanowisk pracy AWP. Polega ona na tym, że za pośrednictwem ankiety dokonuje się wartościowania stanowisk w oparciu o 15 kryteriów związanych z poszczególnymi aspektami pracy (złożoność, odpowiedzialność, uciążliwość, współpraca). Efektem tych działań było zaproponowanie wykazu 5 stanowisk pracy, funkcjonujących we wszystkich placówkach oświatowych, oraz wypracowanie jednolitego regulaminu wynagrodzeń. Rezultatem pozytywnym było przede wszystkim zadowolenie pracowników z tych regulacji, wynikające z poczucia sprawiedliwości, zredukowania różnic w poziomie wynagrodzenia, a także ze stworzenia perspektyw wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2020-12-30

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Nowy Targ
Powiat:  nowotarski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  34-400 Nowy Targ
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Oświaty w Nowy Targu
Liczba mieszkańców:  191.782
Osoby kontaktowe:  Marta Skawska
 dyrektor PCO
 tel. 18 2610799
 e@mail: dyrektorpco@nowotarski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów