Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.825
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Władze Urzędu w Śremie miały świadomość, że w miarę budowania społeczeństwa obywatelskiego i zwiększania wiedzy klienci coraz częściej zwracają uwagę na sposób postępowania przedstawicieli samorządu terytorialnego. Problematyka etyki w pracy samorządowca stała się sferą wrażliwą. Stało się jasne, że zachowanie urzędnika wpływa na jakość świadczonych przez niego  usług oraz administrację publiczną jako całość.
Warunki pracy w budynku Ratusza (zabytku z początku XIX wieku), który przez wiele lat nie był remontowany, nie spełniały podstawowych standardów, co również wpływało niekorzystnie na ocenę jakości pracy Urzędu.

Gmina Śrem prowadzi intensywne działania mające na celu przekonanie mieszkańców do korzystania z ekologicznych form komunikacji, przede wszystkim rowerów. Kampania „Rowerowy Śrem” była też przesłanką do zakupu rowerów dla urzędników, którzy mogą być przykładem i stosować ten ekologiczny oraz szybki środek komunikacji na terenie miasta.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Proces wprowadzania zmian w środowisku pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie trwał kilka lat. Przyjęty przez pracowników Kodeks Etyki przyczynił się do lepszych rezultatów pracy dzięki otwartemu i etycznemu środowisku. Obecnie pracownik odczuwa osobistą satysfakcję z osiągnięcia celów, akceptację społeczną i zaufanie klientów. Zadowoleniu z pracy sprzyja również komfortowe otoczenie po remoncie budynku, w którym pracownik spędza każdego dnia wiele godzin. Korzystanie z rowerów i ruch w trakcie pracy wpływają na poprawę efektywności. Skuteczność i jakość pracy urzędnika wpływa na wizerunek Urzędu oraz przyczynia się do poprawy warunków życia w całej gminie.
Rezultaty wdrożenia narzędzia
W 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Śremie wprowadzono Kodeks Etyki pracowników.  Pracownicy chcieli zyskać zaufanie mieszkańców gminy oraz sprecyzować wartości i zasady, zgodnie z którymi pełniona jest służba publiczna. Kodeks został oparty na czterech wartościach: praworządności, profesjonalizmie i bezstronności, uczciwości i szacunku oraz odpowiedzialności.
W 2016 roku całkowitej modernizacji poddano budynek Urzędu Miejskiego w Śremie. Przebudowano pomieszczenia, wprowadzono wejście do pomieszczeń dla urzędników za pomocą dedykowanej karty dostępu, klimatyzację, funkcjonalne rozwiązania dla pomieszczeń socjalnych.  Zamontowano windę, estetyczne i ergonomicznie wyposażono biura, dzięki czemu środowisko pracy stało się istotnym elementem zadowolenia pracowników z życia zawodowego. Dla władz Śremu modernizacja budynku, to nie tylko dbałość o dziedzictwo historyczne, ale również element poprawy jakości wykonywanej pracy.
W 2019 roku zakupiono 4 rowery: 2 elektryczne i 2 zwykłe, z których korzystają pracownicy w godzinach pracy podczas odbywania spotkań czy przeglądu realizowanych prac na terenie miasta i gminy. Rowery umożliwiają szybki oraz zdrowy sposób przemieszczania się. Komunikacja rowerem częściowo niweluje konsekwencje związanych z kilkugodzinnym siedzeniem, a realizacja powierzonych zadań jest efektywna i szybka.
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Kodeks Etyki został wprowadzony bezkosztowo. Nakłady na modernizację budynku ratusza wyniosły ok. 6 mln zł. Na zakup rowerów wydano 18 tys. zł.

Zasady równości płci

Proces zmian w środowisku pracy, zarówno społecznym jak i fizycznym dotyczył wszystkich pracowników bez względu na płeć.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
Działania podjęte przez Urząd Miejski w Śremie, mimo że dotyczą poprawy warunków pracy zespołu pracowników wewnątrz urzędu, przekładają się na jakość obsługi obywateli i ich zadowolenie ze świadczonych usług. Otrzymano wiele pozytywnych informacji zwrotnych od mieszkańców.  
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Rekomendujemy inwestycję w poprawę warunków pracy. Atmosfera w pracy to obok wynagrodzenia najważniejszy aspekt pracy. Kodeks Etyczny porządkuje stosowane zasady, które jednocześnie potwierdzają, czy kierunek podejmowanych działań jest słuszny. Na atmosferę w pracy w ogromnym stopniu wpływa estetyczne otoczenie. Uruchomienie rowerów jest czynnikiem dodatkowym, który może uprzyjemnić wykonywanie obowiązków służbowych. Wprowadzanie udogodnień dla pracowników poprawia ich zadowolenie, a w efekcie przekłada się na jakość pracy.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów