Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.637
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
„Hierarchiczna kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na wspólnocie praw, dynamice i kreatywności, stałości i przewidywalności oraz poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Dzięki połączeniu trzech elementów (otoczenie, organizacja, pracownik), które są podstawą spójnej kultury organizacyjnej, UM w Zabrzu, który zatrudnia 711 pracowników (43 komórki), wprowadził w maju 2019 r. kompleksowe narzędzia analityczne. Dzięki nim Urząd na bieżąco i bez zakłóceń realizuje ustawowe zadania, dba o pracowników, motywuje ich do efektywniejszej pracy i poszerzania kompetencji, co finalnie przekłada się na zadowolenie klientów z poziomu usług. Podjęte działania obejmują: nieustanną analizę zadań i potrzeb jednostek organizacyjnych (m.in. szkolenia adaptacyjne dla nowych pracowników, rytuał ślubowania, okresowa ocena pracownika, szkolenia, refundacje kosztów kształcenia pracowników, monitorowanie osiągnięć), podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania z uwzględnieniem benchmarkingu (np. spotkania wymiany dobrych praktyk) oraz wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania zgodnością - Compliance (wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, monitorujących i zapobiegawczych, zapewniających zgodność regulacji wewnętrznych z obowiązującym prawem). UM w Zabrzu wielką wagę przykłada do budowy dobrych relacji z pracownikami poprzez tworzenie atmosfery współpracy i otwartej komunikacji.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2020-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Zabrze
Powiat:  Zabrze
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-800 Zabrze
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Zabrzu
Ulica:  ul. Powstańców Śląskich 5-7
Liczba mieszkańców:  172.360
Osoby kontaktowe:  Joanna Chmiel-Starzyńska
 naczelnik wydziału
 tel. 32 37 33 432
 e@mail: jstarzynska@um.zabrze.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów