System Monitorowania Usług Publicznych
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.664
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa jako edukacyjna platforma sprzętowo-programowa w zakresie digitalizacji zasobów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Bałtycka Biblioteka Cyfrowa to innowacja umożliwiająca użytkownikom Internetu szybki i bezpłatny dostęp do bogatych, wciąż powiększanych, zasobów pomorskiego dziedzictwa kulturowego. Służy budowie warsztatu badawczego opartego o narzędzia elektroniczne, wspiera działalność dydaktyczną i edukacyjną oraz promuje miasto Słupsk i cały region Pomorza 

Problem zdefiniowany przez samorząd: Genezy Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej należy szukać w początkach lat 2000, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku prowadziła analizy potrzeb użytkowników pod kątem dostępu do zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego. W 2006 roku zakończono badania, które pozwoliły sprecyzować główne problemy: rozproszenie zasobów między różnymi instytucjami, ograniczony dostęp ze względu na stan zachowania i konieczność fizycznego dotarcia do posiadacza zasobu, brak informacji o istnieniu zasobu lub trudności w dostępie do tej informacji, nawyk poszukiwania informacji w Internecie, z przypadkowych źródeł. 

Sposób rozwiązania: Samorząd miasta Słupska podjął decyzję o digitalizacji zasobów regionalnych dziedzictwa kulturowego. Innowację oparto na nowoczesnej, przyjaznej dla odbiorców platformie. Rozwiązanie stwarzało również możliwość włączenia się w proces digitalizacji podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kultury, edukacji i nauki, które samodzielnie nie byłyby w stanie zająć się cyfryzacją swych zasobów.   

Korzyści: Regionalna biblioteka cyfrowa działa od 2009 roku, odnotowując stały wzrost zasobów oraz udostępnień prezentowanych obiektów. Stanowi atrakcyjną i rozpoznawalną formę popularyzacji wiedzy o regionie pomorskim. Co ważne, zestawia na wspólnej platformie rozproszone zbiory Pomorza o dużej wartości historycznej (dokumenty do publikacji udostępniają nie tylko instytucje współtworzące Bałtycką Bibliotekę Cyfrową, ale również osoby prywatne zainteresowane historią regionu i miasta). Od początku wdrożenia udostępniane zasoby biblioteki wzrosły ponad dziesięciokrotnie, zwiększyła się liczba udostępnień obiektów (w skali miesiąca z kilku tysięcy na początku wdrożenia do ponad dwustu tysięcy w 2021 roku). 

Wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz Udostępnianie materialnego dziedzictwa kulturowego to usługi badane w SMUP w obszarze “Kultura i rekreacja”. Opisaną innowację wdrażano na początku lat 2000., przed uruchomieniem SMUP. Obecnie zarządzający tymi usługami mogą sięgnąć do bazy danych w portalu smup.gov.pl., które to umożliwią prowadzenie pogłębionych analiz porównawczych dla podobnych jednostek samorządu terytorialnego

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-01-13
Data aktualizacji:  2022-04-26

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Słupsk
Powiat:  słupski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej
Ulica:  ul. Grodzka 3
Telefon:  59 840 58 33
Wirtyna internetowa:  www.biblioteka.slupsk.pl
 www.bibliotekacyfrowa.eu
Adres e@mail:  kontakt@bibliotekacyfrowa.eu
Liczba mieszkańców:  96.722
Osoby kontaktowe:  Danuta Rakowska
 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 tel. 59 840 58 30
 e@mail: kontakt@bibliotekacyfrowa.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  


 
 Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiegi Funduszu Społedznego oraz budżetu państwa