System Monitorowania Usług Publicznych
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.639
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Poprawa jakości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie poprzez przyjęcie Polityki mieszkaniowej w gminie Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Przyjęta przez samorząd miasta Dobrowa Górnicza Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018 - 2027 opiera się na logice myślenia strategicznego w zakresie polityki mieszkaniowej gminy.  

     Przedmiotowy dokument jest zestawem działań, których implementacja pozwala znacząco polepszyć warunki mieszkaniowe wielu gospodarstw domowych. Wdrożenie wskazanych przedsięwzięć rozwiąże problemy mieszkaniowe w tych obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie pozwalają na realizację potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niższej sile nabywczej, stwarzając mieszkańcom dostęp do wszechstronnej oferty mieszkaniowej.

     Strategia optymalizuje działania gminy Dąbrowa Górnicza w obszarze polityki mieszkaniowej, zarówno w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego gminy, jak i tworzenia warunków do rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego.

     Problem zdefiniowany przez samorząd: Wyjściowym założeniem władz samorządowych Dąbrowy Górniczej była konieczność polepszenia warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności i zwiększenia dostępu do mieszkań będących w posiadaniu gminy.

     Sposób rozwiązania: Samorząd Dąbrowy Górniczej podjął decyzję o kompleksowych zmianach w polityce mieszkaniowej, poprzedzoną analizą szeroko rozumianego "rynku mieszkaniowego" na terenie gminy. Rezultatem badań było stworzenie dokumentu Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018 - 2027. Bazująca na 63 wskaźnikach w trzech obszarach: Rozwinięty rynek mieszkaniowy na wynajem, Zrewitalizowane zasoby mieszkaniowe i Zrównoważona gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy.

     Korzyści: Wdrożenie nowej strategii przynosi wymierne efekty, m.in. powiększenie liczby mieszkań w zasobie ogółem, usprawnienie procesu wynajmu lokali, bardziej adekwatnego do realnej sytuacji życiowej i finansowej najemców, podnoszenie standardu lokali i budynków będących w gminnych zasobach.

     Wdrożone przez samorząd Dąbrowy Górniczej zmiany w świadczeniu usługi publicznej Wynajmowanie mieszkań przez JST oparto na 63 wskaźnikach, takich jak m.in. liczba mieszkań ogółem, poziom nasycenia w mieszkania określany jako liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, odsetek zasobu o współczesnym standardzie jako efekt budownictwa mieszkaniowego, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę, przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie, przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania, wyposażenie zasobu w infrastrukturę techniczną, struktura wiekowa zasobu.

     Dane oraz wskaźniki dotyczące opisywanej usługi są prezentowane w portalu smup.gov.pl w obszarze „Gospodarowanie nieruchomościami".  Działania podjęte w ramach opisywanej praktyki pozwolą na lepsze zbadanie tego obszaru usług w Polsce. Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027 przyjęta została Uchwałą nr XXXIV/732/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-02-08
Data aktualizacji:  2022-03-29

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Dąbrowa Górnicza
Powiat:  Dąbrowa Górnicza
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-300 Dąbrowa Górnicza
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ulica:  Graniczna 21
Telefon:  32 295 67 05
Wirtyna internetowa:  www.dabrowa-gornicza.pl
Liczba mieszkańców:  121.409
Osoby kontaktowe:  Aneta Pajor
 tel. 32 295 67 05
 e@mail: apajor@dg.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  


 
 Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiegi Funduszu Społedznego oraz budżetu państwa