System Monitorowania Usług Publicznych
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.760
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie to autorskie rozwiązanie zarządcze polegające na corocznej realizacji zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach, stosownie do uprzednio wyliczonych i korygowanych w trakcie roku budżetowego środków, niezbędnych do uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli.

     Problem zdefiniowany przez samorząd: Stan usług edukacyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie został poddany wewnętrznym analizom, które ujawniły następujące problemy: dokuczliwy brak zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach, ciągły brak środków (poza projektowymi) na uruchomienie zajęć dodatkowych dla uczniów, niezadowalające wyniki sprawdzianów i egzaminów uczniów naszych szkół, niski poziom kompetencji kluczowych uczniów, brak propozycji atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną.

     Sposób rozwiązania problemu: Samorząd Sępólna Krajeńskiego podjął decyzję o konieczności stworzenia systemu, który połączy prawny obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego z realizacją zajęć pozalekcyjnych, uzależnionych od bieżących potrzeb placówek.  

     Dla realizacji innowacji wykorzystano określony przez MEN wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST.

     Korzyści: Wdrożenie grantu oświatowego w gminie Sępólno Krajeńskie pozwoliło na: uruchomienie długo oczekiwanych zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) w placówkach oświatowych, uzyskiwanie średnich wynagrodzeń przez nauczycieli bez konieczności wypłaty im jednorazowych dodatków uzupełniających.

     Podstawią do realizacji opisywanej zarządczej innowacji było wykorzystanie danych ujętych w planach pracy szkół, dotyczących zdiagnozowanych potrzeb, zainteresowań dzieci i uczniów.

     Opisywane wdrożenie jest przykładem praktyki zarządczej w obszarze usług "Edukacja" prezentowanym w portalu smup.gov.pl. Korzystanie z bazy danych porównawczych w SMUP pozwoli na pogłębione analizy rozwoju tych usług.

     Portal smup.gov.pl pozwala bowiem na dokonywanie porównań kluczowych parametrów agregowanych na poziomie gminy z podobnymi jednostkami samorządu z grupy porównawczej na terenie kraju.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-04-20

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Sępólno Krajeńskie
Powiat:  sępoleński
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  89-400 Sępólno Krajeńskie
Jednostka wdrażająca:  Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
Ulica:  T. Kościuszki 11
Telefon:  523894241
Wirtyna internetowa:  www.gmina-sepolno.pl
Adres e@mail:  zoos_sepolno@wp.pl
Liczba mieszkańców:  16.000
Osoby kontaktowe:  Marek Tymecki
 dyrektor
 tel. 523894241
 e@mail: zoos_sepolno@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  


 
 Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiegi Funduszu Społedznego oraz budżetu państwa