System Monitorowania Usług Publicznych
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.475
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Rachunkowość zarządcza jako narzędzie do analizy kosztów usług edukacyjnych w powiecie nowotarskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     W sytuacji stale niewystarczających środków na prowadzenie działalności oświatowej badanie miejsc kosztochłonnych nabiera szczególnego znaczenia. Specjaliści z Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, zdecydowali się wykorzystać rachunkowość zarządczą w oparciu o plan zadaniowy. 

     Problem zdefiniowany przez samorząd: konieczność posiadania rzetelnych danych pozwalających na podejmowanie decyzji o charakterze zarządczym, analizowania kosztów realizacji usługi oraz kosztów składających się na daną usługę.

     Sposób rozwiązania: użycie posiadanych w jednostce danych z systemów finansowo- księgowych i organizacji edukacji do przeprowadzania niezbędnych analiz.

     Korzyści: możliwość ustalenia corocznych kosztów realizacji usługi, możliwość porównywania w ramach prowadzonych jednostek, typów szkół, tworzenie symulacji, wsparcie w procesach racjonalizacji wydatków, wyodrębnienie kosztów składających się na usługę edukacyjną.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-04-25
Data aktualizacji:  2022-07-08

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Nowy Targ
Powiat:  nowotarski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  34-400 Nowy Targ
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Ulica:  Bolesława Wstydliwego 14
Telefon:  182610799
Wirtyna internetowa:  https://pco.nowotarski.edu.pl/
Adres e@mail:  sekretariat@pco.nowotarski.pl
Liczba mieszkańców:  191.882
Osoby kontaktowe:  Marta Skawska
 dyrektor
 tel. 182610799
 e@mail: sekretariatpco@nowotarski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  


 
 Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiegi Funduszu Społedznego oraz budżetu państwa