System Monitorowania Usług Publicznych
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.680
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Działanie projektowe – nowoczesny sposób funkcjonowania Muzeum Miejskiego w Żorach

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


     „Działanie projektowe - nowoczesny sposób funkcjonowania muzeum" to rozwiązanie, które pozwoliło na szybki rozwój Muzeum Miejskiego w Żorach oraz podniesienie jego znaczenia na polskim rynku muzealniczym. Innowacja stała się narzędziem zarządczym pozwalającym na budowę spójnej i konsekwentnej oferty obejmującej wszystkie grupy wiekowe odbiorców oraz wzmacniające relacje klienckie muzeum.  

     Problem zdefiniowany przez samorząd: Po pięciu latach działalności Muzeum Miejskiego w Żorach jego aktywność merytoryczna została poddana gruntownej analizie. Pod uwagę wzięto stan realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy o muzeach oraz stopień realizacji postanowień dokumentu „Strategia rozwoju miasta Żory". Analiza wykazała brak stałej oferty otwartej skierowanej do dorosłego odbiorcy, słabość działań promocyjnych na terenie miasta Żory przy jednoczesnym zwiększającym się zainteresowaniu działaniami projektowymi, zwłaszcza ze strony szkół. 

     Sposób rozwiązania: Uzyskane dane skłoniły władze samorządu Żory oraz dyrekcję placówki do podjęcia nowatorskiego modelu tworzenia i zarządzania ofertą kulturalną, odpowiadających aktualnym trendom w muzeach Europy Zachodniej, gdzie szczególną wagę i rolę przypisuje się ofercie edukacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również ludzi dorosłych, a nawet całych rodzin. Ciężar gatunkowy działalności przesuwa się więc znacząco w stronę edukacyjnej formy oddziaływania.  

     Jeden z kluczowych wniosków pokazał konieczność zmian w strukturach wewnętrznych oraz w zakresie oddziaływania bezpośredniego Muzeum przez ich rozbudowę o aspekt edukacyjno-kulturoznawczy.  

     Podstawowym narzędziem pracy z odbiorcą stał się system działań projektowych opartych o „Teorię jednego projektu". 

     Specyfika zastosowanego rozwiązania uwzględniała m.in.: 

 •      nowoczesny sposób myślenia o funkcji muzeów we współczesnym świecie, oparty o doświadczenia muzeów amerykańskich i francuskich w zakresie „service educative", przystosowany do realiów działania muzeów lokalnych w Polsce, 

 •      możliwość stworzenia rozbudowanej pod względem merytorycznym oferty zaspokajającej wymagania odbiorcy w różnym wieku, o zróżnicowanym poziomie wiedzy, 

 •      działanie otwarte zarówno na odbiorcę indywidualnego, jak i grupy zorganizowane, 

 •      nacisk na pracę edukacyjną, stanowiącą zasadniczy element planu - tworzenie solidnych podstaw „myśli narracyjnej", umożliwiającej przekazanie możliwie pełnej, spójnej wiedzy o „podmiocie projektowego badania", 

 •      zintegrowany, interdyscyplinarny sposób komunikacji za pomocą szerokiej bazy metod i środków, 

 •      działanie zapisane w czasie i przestrzeni za pomocą wszystkich możliwych środków ułatwiających jego dalszą ewaluację (wydawnictwa, Internet). 

     Korzyści: Efektem wdrożenia polityki projektowej były: 

 •      stabilizacja oferty muzealnej - projekty stały się wyznacznikiem działania, 

 •      wzrost statystyki odwiedzin, zarówno ze strony grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych, 

 •      wzrost zainteresowania działaniami edukacyjnymi muzeum ze strony szkół - intensyfikacja współpracy (stały element w pracy szkół żorskich), 

 •      kontinuum pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą - efekty widoczne zarówno na poziomie nauczania, jak i jego efektywności, 

 •      zapewnienie szerokiej gamy usług kulturalno-usługowych i oświatowych dla mieszkańców Żor, okolic i regionu, 

 •      współdziałanie różnych instytucji i stowarzyszeń, 

 •      szeroka i wielostronna promocja muzeum i miasta. 

Opisywane wdrożenie z perspektywy SMUP dotyczy usług publicznych w obszarze "Kultura i rekreacja", takich jak: organizowanie działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej oraz udostępnianie materialnego dziedzictwa kulturowego. Dane oraz wskaźniki opisujące te usługi są prezentowane w portalu smup.gov.pl, który jednocześnie umożliwia porównanie ich wartości, zagregowanych na poziomie gminy z podobnymi jednostkami samorządu z grupy porównawczej na terenie kraju. Można oczekiwać, że kontynuacja działań podjętych przez Muzeum Miejskie w Żorach pozwoli na lepsze zbadanie tego obszaru usług w Polsce.  „Działanie projektowe – nowoczesny sposób funkcjonowania muzeum” to rozwiązanie, które pozwoliło na szybki rozwój Muzeum Miejskiego w Żorach oraz podniesienie jego znaczenia na polskim rynku muzealniczym. Innowacja stała się narzędziem zarządczym pozwalającym na budowę spójnej i konsekwentnej oferty obejmującej wszystkie grupy wiekowe odbiorców oraz wzmacniające relacje klienckie muzeum.  

Problem zdefiniowany przez samorząd: Po pięciu latach działalności Muzeum Miejskiego w Żorach jego aktywność merytoryczna została poddana gruntownej analizie. Pod uwagę wzięto stan realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy o muzeach oraz stopień realizacji postanowień dokumentu „Strategia rozwoju miasta Żory”. Analiza wykazała brak stałej oferty otwartej skierowanej do dorosłego odbiorcy, słabość działań promocyjnych na terenie miasta Żory przy jednoczesnym zwiększającym się zainteresowaniu działaniami projektowymi, zwłaszcza ze strony szkół. 

Sposób rozwiązania: Uzyskane dane skłoniły władze samorządu Żory oraz dyrekcję placówki do podjęcia nowatorskiego modelu tworzenia i zarządzania ofertą kulturalną, odpowiadających aktualnym trendom w muzeach Europy Zachodniej, gdzie szczególną wagę i rolę przypisuje się ofercie edukacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również ludzi dorosłych, a nawet całych rodzin. Ciężar gatunkowy działalności przesuwa się więc znacząco w stronę edukacyjnej formy oddziaływania.  

Jeden z kluczowych wniosków pokazał konieczność zmian w strukturach wewnętrznych oraz w zakresie oddziaływania bezpośredniego Muzeum przez ich rozbudowę o aspekt edukacyjno-kulturoznawczy.  

Podstawowym narzędziem pracy z odbiorcą stał się system działań projektowych opartych o „Teorię jednego projektu”. 

Specyfika zastosowanego rozwiązania uwzględniała m.in.: 

 • nowoczesny sposób myślenia o funkcji muzeów we współczesnym świecie, oparty o doświadczenia muzeów amerykańskich i francuskich w zakresie „service educative”, przystosowany do realiów działania muzeów lokalnych w Polsce, 

 • możliwość stworzenia rozbudowanej pod względem merytorycznym oferty zaspokajającej wymagania odbiorcy w różnym wieku, o zróżnicowanym poziomie wiedzy, 

 • działanie otwarte zarówno na odbiorcę indywidualnego, jak i grupy zorganizowane, 

 • nacisk na pracę edukacyjną, stanowiącą zasadniczy element planu - tworzenie solidnych podstaw „myśli narracyjnej”, umożliwiającej przekazanie możliwie pełnej, spójnej wiedzy o „podmiocie projektowego badania”, 

 • zintegrowany, interdyscyplinarny sposób komunikacji za pomocą szerokiej bazy metod i środków, 

 • działanie zapisane w czasie i przestrzeni za pomocą wszystkich możliwych środków ułatwiających jego dalszą ewaluację (wydawnictwa, Internet). 

 • Korzyści: Efektem wdrożenia polityki projektowej były: 

  • stabilizacja oferty muzealnej projekty stały się wyznacznikiem działania, 

  • wzrost statystyki odwiedzin, zarówno ze strony grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych, 

  • wzrost zainteresowania działaniami edukacyjnymi muzeum ze strony szkół – intensyfikacja współpracy (stały element w pracy szkół żorskich), 

  • kontinuum pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą – efekty widoczne zarówno na poziomie nauczania, jak i jego efektywności, 

  • zapewnienie szerokiej gamy usług kulturalno-usługowych i oświatowych dla mieszkańców Żor, okolic i regionu, 

  • współdziałanie różnych instytucji i stowarzyszeń, 

  • szeroka i wielostronna promocja muzeum i miasta. 

  Opisywane wdrożenie z perspektywy SMUP dotyczy usług publicznych w obszarze “Kultura i rekreacja”, takich jak: organizowanie działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej oraz udostępnianie materialnego dziedzictwa kulturowego. Dane oraz wskaźniki opisujące te usługi są prezentowane w portalu smup.gov.pl, który jednocześnie umożliwia porównanie ich wartości, zagregowanych na poziomie gminy z podobnymi jednostkami samorządu z grupy porównawczej na terenie kraju. Można oczekiwać, że kontynuacja działań podjętych przez Muzeum Miejskie w Żorach pozwoli na

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-04-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Żory
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-240 Żory
Jednostka wdrażająca:  Muzeum Miejskie w Żorach
Ulica:  Dolne Przedmieście 1
Wirtyna internetowa:  https://muzeum.zory.pl/
Liczba mieszkańców:  62.496
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Podyma
 zastępca dyrektora
 tel. 663220664
 e@mail: katarzynapodyma@muzeum.zory.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  


 
 Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiegi Funduszu Społedznego oraz budżetu państwa