Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.955
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Jakość i optymalizacja wydatków na oświatę w Gminie Krzyż Wielkopolski z wykorzystaniem wskaźników efektywności

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


     Problem zdefiniowany przez samorząd:

     Liczebność oddziałów w szkolne w Kuźnicy Żelichowskiej była bardzo niska, a część zajęć łączono, co skutkowało niezadowoleniem rodziców. Z uwagi na niewielką liczbę placówek oświatowych w gminie, władze borykały się ze zbyt niską subwencją. Te dwa czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o reorganizacji sieci oświatowej.

     Sposób rozwiązania:

     W pierwszej kolejności przeniesiono oddziały od pierwszej do ósmej klasy z Kuźnicy Żelichowskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Ze względów społecznych pozostawiono w Kuźnicy Żelichowskiej oddział przedszkolny, który we wrześniu 2020r. liczył 4 dzieci.

     Aby usprawnić proces nadzoru na organizacją placówek oświatowych oraz wprowadzanymi zmianami, wszystkie placówki objęto jednym programem dla arkuszy organizacyjnych.

     Wprowadzono ponadto szereg z pozoru niestrategicznych modyfikacji dotyczących m.in. dowozu dzieci do szkół, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć w podziale na grupy itp.

     Korzyści:

     Efektem wprowadzonych innowacji jest optymalizacja wydatków na oświatę z uwzględnieniem dbałości o wysoką jakość usług edukacyjnych. Potwierdza to prowadzony monitoring pod kątem ilości, jakości i dostępności usług, dokonywany przy pomocy platformy SMUP. 

     Zmiany organizacyjne przyniosły wymierny skutek finansowy - o 7 proc. wzrosła relacja między rzeczywistymi wydatkami a subwencją. Podobnie w zakresie wynagrodzeń - o 9 proc. wzrósł wskaźnik relacji między wynagrodzeniami a subwencją - subwencja wystarcza na większą część realizowanych zadań. Skutkiem tych działań organ prowadzący angażuje mniej środków na realizację zadań oświatowych przy zachowaniu dotychczasowego poziomu kształcenia

     Cele te osiągnięto dzięki zastosowaniu przemyślanych i odpowiedzialnych form, metod działań. Aby to zaistniało, konieczne było przeprowadzenie diagnozy usług edukacyjnych oraz sporządzenie organizacyjnego i finansowego audytu. Wprowadzane zmiany koncentrują się głównie na Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ale dotyczą także przedszkoli. Mają charakter procesu, gdyż wnioski z audytu posłużyły do wprowadzenia kolejnych zmian.

     Najtrudniejszym zadaniem w obszarze realizowanych zmian było i jest uspołecznienie procesu w celu stworzenia jak najszerszej przestrzeni do jego realizacji. Wprowadzone rozwiązania organizacyjne mają na celu optymalizację wydatków na oświatę ze szczególnym uwzględnieniem zasady maksymalizacji zysków przy minimalizacji kosztów. Największym wyzwaniem było i jest utrzymanie takiego samego lub wyższego poziomo realizacji zadań, a jednocześnie poprawa organizacji działania przy niższych kosztach.  Wprowadzone rozwiązania mają charakter innowacyjny, gdyż (zgodnie z definicją tego pojęcia) prowadzą do wytworzenia nowych lub ulepszonych rozwiązań organizacyjnych w danej jst. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-06-30

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Krzyż Wielkopolski
Powiat:  czarnkowsko-trzcianecki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-761 Krzyż Wielkopolski
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski
Ulica:  Wojska Polskiego 14
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Rafał Sroka
 Burmistrz
 e@mail: burmistrz@um.krzyz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych