Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.800
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnych zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


To rozwiązanie nowatorskie w skali całego kraju, oparte na koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego, polega na tym, że miasto podpisało umowę na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym z firmą prywatną - LIDER Spółka z o.o. Dzięki temu ciężar ponoszenia kosztów budowy budynków został przerzucony na wykonawcę. Umowa będzie obowiązywać ponad 28 lat.

Zgodnie z umową, zarządca, czyli LIDER Spółka z o.o., musi m.in. wybudować 43 nowe lokale mieszkalne (6 budynków). Pierwsza inwestycja to oddany w 2007 r. budynek przy ulicy Kochanowskiego 16, z 8 mieszkaniami o wysokim standardzie, które zwiększyły zasób komunalny gminy. Zarządca jest zobowiązany też do przeprowadzenia do 2014 roku rewitalizacji 16 budynków komunalnych. Obecnie są prowadzone prace w budynku ośrodka zdrowia. Spółka zarządza także całym zasobem komunalnym w tym również budynkami nowo pobudowanymi, które po powstaniu są przekazywane przez zarządcę do majątku gminy. Wynagrodzeniem zarządcy są uzyskane czynsze wpłacane przez najemców na konto gminy.

Efekty wdrożenia projektu to m.in.: optymalizacja procesu zarządzania, ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków, stopniowa realizacja wyroków eksmisyjnych, poprawa warunków mieszkaniowych. Koszty finansowe poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia to ponad 170 tys. zł, plus coroczne wydatki (wynagrodzenie) związane z realizacją umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych, które w 2007 roku wyniosły 608 144 zł.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Murowana Goślina
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-095 Murowana Goślina
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Poznańska 18
Telefon:  61 8923640
Wirtyna internetowa:  www.murowana-goslina.pl
Adres e@mail:  gmina@murowana-goslina.pl
Liczba mieszkańców:  15.928
Osoby kontaktowe:  Violetta Szałata
 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 tel. 61 8122363
 e@mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich