Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.941
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Perły Beskidu Sądeckiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Głównym celem realizacji projektu „Perły Beskidu Sądeckiego” jest wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i lepsze wykorzystanie potencjału wspólnot lokalnych. Celami szczegółowym  są: rozwój społeczno–gospodarczy, określenie potencjału i możliwości rozwojowych terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, aktywizacja lokalnych środowisk oraz budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu koncentrowały się przede wszystkim na podniesieniu atrakcyjności turystycznej regionu. Warte zaznaczenia jest, że idea projektu polegała na skupieniu się na wybranych i najistotniejszych kwestiach oraz zaprogramowaniu działań pozwalających na osiągnięcie konkretnych i możliwych do osiągnięcia efektów, zarówno w perspektywie wieloletniej, jak i najbliższych kilku lat.Realizacja projektu była finansowana w ramach Schematu I Działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” „Pilotażowy Program Leader+”. Środki pozyskane z Programu pozwoliły na utworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w schemacie II na realizację strategii rozwoju wspólnot lokalnych gmin: Piwniczna-Zdrój, Rytro, Łabowa, Nawojowa.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Rytro
Powiat:  nowosądecki
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  33-343 Rytro
Ulica:  Rytro
Telefon:  018 4469184
Wirtyna internetowa:  www.perlybeskidu.pl
Adres e@mail:  perlybeskidu@rytro.pl
Liczba mieszkańców:  3.652
Osoby kontaktowe:  Zbigniew Jeremenko
 e@mail: perlybeskidu@rytro.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych