Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.652
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie platformą współpracy samorządu z organizacjami trzeciego sektora

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji usług społecznych strategicznym partnerem samorządu są organizacje pozarządowe. Początkowo współpraca samorządu krakowskiego koncentrowała się przede wszystkim na finansowym wspieraniu zadań realizowanych przez NGO-sy. Praktyka współpracy tych partnerów wskazała jednakże na konieczność intensyfikacji działań na rzecz trzeciego sektora. Zauważono, że szczególnie istotne jest tworzenie przyjaznych warunków, służących podnoszeniu efektywności i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych. Brakowało realnego i stałego wsparcia magistratu w zakresie świadczenia usług społecznych, integracji środowiska i poprawy jakości komunikacji społecznej. Podjęto więc inicjatywę utworzenia profesjonalnego ośrodka współpracy. Wyrazem wsparcia magistratu dla działalności zarówno nowo powstałych, jak i istniejących organizacji pozarządowych stała się organizacja Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, jako platformy współpracy między samorządem i organizacjami trzeciego sektora.
 
Funkcjonowanie ośrodka służy kreowaniu świadomości obywatelskiej poprzez rozwój dialogu i konsultacji społecznych pomiędzy przedstawicielami I i III sektora. Jest zarazem realnym wsparciem dla organizacji pozarządowych, które w udostępnianych bezpłatnie pomieszczeniach ośrodka realizują własne działania, wdrażają projekty społeczne i prowadzą dyżury dla mieszkańców Krakowa. MOWIS bezpłatnie udostępnia dla organizacji pomieszczenia na biura projektów oraz sale szkoleniowo-konferencyjne i salę komputerową. Taka współpraca służy aktywizacji mieszkańców, przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych. Każda organizacja realizująca zadania w MOWIS, wykorzystuje jednocześnie dotacje z Budżetu Miasta Krakowa bądź inne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Umożliwienie organizacjom prowadzenia projektów w MOWIS przyczynia się do efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-24
Data aktualizacji:  2011-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kraków
Powiat:  Kraków
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-931 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Krakowa, Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) w Krakowie
Ulica:  Os. Centrum C nr 10
Telefon:  12 616 78 00
Fax:  12 616 78 13
Wirtyna internetowa:  www.mowis.krakow.pl
 www.mskip.org.pl
 www.krafos.ngo.org.pl
Adres e@mail:  mowis@um.krakow.pl
Liczba mieszkańców:  755.000
Osoby kontaktowe:  Sylwia Drożdż
 Kierownik Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych
 tel. 12 616 78 08
 e@mail: sylwia.drozdz@um.krakow.pl

 Marta Wyderka
 Członek Zarządu KraFOS
 tel. 12 421 32 41
 e@mail: marta.w@wrzos.org.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego