Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.323
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Spotkania z kulturą - nowoczesne zarządzanie i promocja kultury w gminie Masłów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka dotyczy kompleksowego i strategicznego, a zarazem prostego i skutecznego, zarządzania kulturą w gminie, która ma duże tradycje społeczne i kulturalne. Działa tutaj 5 organizacji społecznych, 11 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), 12 zespołów ludowych. Koordynatorem działalności kulturalnej jest Gminny Ośrodek Kultury (GOK), który wspólnie z Radą Programową, Zarządem Gminnym KGW przygotowuje dla Rady Gminy roczny Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych (co miesiąc jedno lub dwa wydarzenia).

     Szczególną, nowatorską cechą tego rozwiązania jest włączenie do systemu nowoczesnych narzędzi promocji wydarzeń kulturalnych i społecznych - Gminnej Telewizji Internetowej  i portalu informacyjnego „Masłów Info", który zawiera archiwum wszystkich emitowanych programów (serwis informacyjny i sportowy, reportaże, historia gminy).

     Telewizja Internetowa - jedynie częściowo wspierana przez gminę - umożliwia upowszechnienie wydarzeń kulturalnych i włączenie mieszkańców do odbioru kultury oraz prowadzenie otwartej dyskusji publicznej na aktualne i istotne dla mieszkańców tematy. Jest to inicjatywa młodych ludzi (14-17 lat), którzy przygotowują na wysokim poziomie, obiektywne, często krytyczne wobec lokalnej władzy, audycje publicystyczne i merytoryczne.

     Prezentacja kultury ludowej w Internecie to niewątpliwa innowacja, która przyczynia się do podtrzymania społecznej roli kultury ludowej, również wśród młodzieży. To ciekawe połączenie tradycji z nowoczesną formą przekazu i promocji, które daje szanse na poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2007-12-31
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Masłów
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-001 Masłów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Masłów
Ulica:  ul. Spokojna 2
Telefon:  41 311 00 70
Fax:  41 311 00 61
Wirtyna internetowa:  www.maslow.info.pl
Adres e@mail:   gmina@maslow.pl
Liczba mieszkańców:  9.898
Osoby kontaktowe:  Bogusław Krukowski
 Sekretarz UG
 tel. 41 311 08 78
 e@mail: sekretarz@maslow.ug.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych