Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.890
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Aktywna Integracja w Szczecinie - przeciw wykluczeniu społecznemu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program „Aktywna Integracja w Szczecinie" realizowany jest w ramach projektu systemowego pod nazwą „Aktywna Integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze jego cele to poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej oraz rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Uczestnikom programu proponowana jest pomoc w walce z nałogami, dążenie do zniesienia barier psychologicznych i podniesienie poczucia własnej wartości, podniesienie poziomu wykształcenia i podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy

Beneficjentami programu są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Są to kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, nałogów, pobytów w zakładzie karnym, młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, pełnoletni wychowankowie z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych oraz bezdomni. W pierwszej edycji projekt objął takim wsparciem 280 osób, a w drugiej 272 osoby. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Szczecin
Powiat:  Szczecin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  70-323 Szczecin
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ulica:  ul. Sikorskiego 3
Telefon:  91 485 76 01
Fax:  91 485 76 03
Wirtyna internetowa:  www.szczecin.pl
Liczba mieszkańców:  409.000
Osoby kontaktowe:  Barbara Swica
 p.o. Dyrektora MOPR, zastępca dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, Pomocy Osobom Bezdomnym i Interwen
 tel. 91 485 76 01
 e@mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych